Aktuality


Zájezd na Velkou pardubickou

Datum konání: 8. 10. 2017

Obecní úřad pořádá v neděli 8. 10. 2017 zájezd na Velkou pardubickou.

Odjezd ze Hvozdu je v 7:00 hodin ráno od zastávky autobusu,

cena jízdného 250,- Kč/osoba, děti do 15 let zdarma, vstupenky si zakoupí a hradí každý sám.  Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 16.září 2017

Datum konání: 16. 9. 2017

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude v sobotu 16. září 2017

Klužínek   8:00 - 8:15

Otročkov   8:30 - 8:45

Vojtěchov  9:00 - 9:15

Hvozd      9:30 - 10:00

Sbírá se nebezpečný odpad a odpad velkoobjemový, který se nevejde do popelnic. 

POZOR: Eternit musí být zabalen v igelitových pytlích, nesmí být volně ložený.Obec Hvozd obdržela dotaci z Olomouckého kraje na podporu JSDH.

Datum konání: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2018

Z programu na podporu JSDH - Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení 2017, jsme obdrželi 25 000,- Kč na nákup elektrocentrály a kalového čerpadla.

logo kraje.jpg Naše obec obdržela dotaci z Olomouckého kraje na opravu kaple sv. Michaela ve Vojtěchově

Datum konání: 13. 6. 2017 - 31. 12. 2017

V rámci Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017, jsme obdrželi dotaci ve výši 50 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s opravou kaple sv. Michaela ve Vojtěchově.

logo kraje.jpgPoplatek za odstraňování komunálního odpadu v roce 2017

Poplatky v roce 2017

Poplatek za komunální odpad….. 400,- Kč/os.  která má v obci trvalý pobyt

nebo  ……..400,- Kč/nemovitost

určená k rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

(dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016)

Poplatek za psa………….….…50,- Kč/první pes,

druhý a každý další pes téhož držitele   70,- Kč   (dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2014)

Poplatky jsou splatné do 30. 06. 2017 

Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce č.: 3522701/0100 u KB, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho domu, do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno plátce.Mobilní rozhlas

Jak jste již byli informováni v prosincovém zpravodaji, naše obec zavádí Mobilní rozhlas. Po zaregistrování budete dostávat SMS zprávy, e-maily, případně hlasové zprávy, které vás upozorní na výpadky elektřiny, kulturní akce a mnoho dalších věcí. Je to výhodné zvláště pro ty občany, kteří špatně slyší rozhlas, případně nejsou přes den doma.

Podmínkou je zaregistrovat se na hvozd.mobilnirozhlas.cz , nebo vyplnit ústřižek na zadní straně posledního zpravodaje a doručit jej na OÚ, případně pouze zavolat na OÚ, kde sdělíte jméno, číslo mobilního telefonu, na který chcete dostávat SMS zprávy, případně vaši e-mailovou adresu.   Záměr obce pronajat nebytové prostory v budově bývalé pekárny za účelem poskytování služeb

Rada obce Hvozd vyhlašuje záměr pronajat nebytové prostory v přízemí budovy bývalé pekárny za účelem poskytování služeb (kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikůra atd.) Případně k drobnému podnikání. K dispozici je místnost se sociálním zařízením o celkové ploše 36 m2. Bližší informace na obecním úřadě ve Hvozdě, případně na telefonu 582383125, 776395759Zubní ordinace ve Hvozdě byla zrušena.