Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 4. května 2019Datum konání:
4.5.2019

Sběr a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 4. května 2019

Odpad vozte na sběrná místa až v den sběru! Pneumatiky jen z vlastního automobilu nebo motocyklu.  

Klužínek   8:00 - 8:15

Otročkov   8:30 - 8:45

Vojtěchov  9:00 - 9:15

Hvozd      9:30 - 10:00

Sbírá se nebezpečný odpad a odpad velkoobjemový, který se nevejde do popelnic.

POZOR: Eternit musí být zabalen v igelitových pytlích, nesmí být volně ložený.