Aktuality


Novější 1

Zájezd do vánoční Olomouce v sobotu 7. prosince 2019

Datum konání: 7. 12. 2019

Obec Hvozd pořádá v sobotu 7. prosince zájezd do vánoční Olomouce. Odjezd je ve 13:00 hodin ze Hvozdu. Z ostatních částí Klužínka, Vojtěchova a Otročkova se  odjezdy upraví dle zájmu. Ve 14:00 bude před orlojem čekat průvodce, který nás provede historickým centrem města. Délka prohlídky je asi 2 hodiny, dle zájmu. Poté bude volná prohlídka vánočních trhů. Odjezd dle domluvy cca 18:00 hodin. Zájemci ať se přihlásí na obecním úřadě tel: 582 383 125, email obec@hvozd.cz . Autobus a průvodce hradí obec. Přijďte si v klidu vychutnat vánoční Olomouc a dát si bez obavy punč a přitom se ještě něco dozvědět o historii Olomouce.Vítání občánků a posezení s Holóbkovó mozekó

Datum konání: 23. 11. 2019

Zveme všechny občany v sobotu 23. listopadu na již tradiční posezení s Holóbkovó mozekó a vítání nových občánků. Začátek ve 13:00 hodin. Po oficiálním přivítání občánků bude následovat volná zábava.Změny v organizaci OÚ ve Hvozdě od 1.11.2019

Pracovnice Pošta partner paní Alena Kvapilová je zároveň hospodářkou Obecního úřadu ve Hvozdě

Na poště můžete tedy mimo poštovních služeb vyřídit:

  • Platba poplatků - odpady, hroby
  • Platba za dřevo a jiné platby
  • Kopírování dokumentů
  • Přihlášení k trvalému pobytu
  • Přihlášky na různé akce a zájezdy pořádané obcí Hvozd
  • Předávat vzkazy starostovi v jeho nepřítomnosti
  • Další organizační záležitosti

Telefonní číslo zůstává stejné a dovoláte se i na poštu 582 383 125

 

Starosta obce

 

Vezměte za kliku, zdali jsem přítomen, v případě nepřítomnosti zavolejte na tel 776 395 759 a domluvíme si schůzku, rád za vámi i zajedu, případně napište SMS s vaším požadavkem.

 

Ověřování podpisů a výpisy z Czech-pointu zatím může provádět pouze starosta

 

Úřední hodiny na OÚ a poště Partner

 

Pondělí       8:00  -        13:00

Úterý         12:00  -        17:00

Středa        12.00 -        17:00

Čtvrtek      8:00  -        13:00

Pátek          8:00  -        13:00

Od 1. prosince se úřední hodiny v pondělí a v úterý prohodí.Cvičení pro ženy

V pondělí 4. 11. 2019 v 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ ve Hvozdě (vchod z MŠ)

začíná cvičení pro ženy s Monikou Burgetovou.

Cena za lekci je 70,- Kč. Další informace jsou k dispozici na facebook.com-cvičení s Monikou Burgetovou.Upozornění vlastníkům/uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, odstranění dřevin

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

 Naše obec obdržela dotaci z Olomouckého kraje na nákup věcného vybavení pro JPO III Hvozd

Datum konání: 10. 6. 2019

Dotace ve výši 32 500,- Kč je určena na 50% pokrytí nákladů na nákup 4 kusů zásahových obleků.logo kraje[5].jpgDotace na pořízení dopravního automobilu pro jednotku JPO III Hvozd

Naše obec obdržela v letošním roce dotaci na pořízení dopravního automobilu Ford Transit pro jednotku JPO III Hvozd.

Generální ředitelství HZS České republiky 420 000,- Kč

Olomoucký kraj  100 000,- Kč

Částkou 68 880,- Kč se podílí na nákupu také Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdě, který bude vozidlo taktéž využívat.

 Obec Hvozd obdržela dotaci z "Programu obnovy venkova" Olomouckého kraje 2019

Naše obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 500 tisíc korun na opravu multifunkčního centra, bývalé hasičské zbrojnice v Klužínku. Obec Hvozd obdržela dotaci z Olomouckého kraje na opravu kříže u kaple ve Hvozdě

Naše obec obdržela dotaci z programu "Obnova staveb drobné architektury místního významu" z Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč na opravu mramorového kříže u kaple sv. Václava ve Hvozdě.Poplatky za komunální odpad a psa

Poplatek za komunální odpad ….. 450,- Kč/os.

která má v obci trvalý pobyt

nebo                         ………..450,- Kč/nemovitost

určená k rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. (dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2017)

Poplatek za psa………….….…50,- Kč/první pes,

druhý a každý další pes téhož držitele    70,- Kč (dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2014)

Poplatky jsou splatné do 30. 06. 2019

 Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce č.: 3522701/0100  u KB, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho domu, do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno plátce.Novější 1