Návrh rozpočtu obce Hvozd na rok 2019Vyvěšeno: 27. 11. 2018
Sejmuto: 13. 12. 2018

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme Návrh rozpočtu obce Hvozd na rok 2019.

V listinné podobě je možné do tohoto materiálu nahlédnout na Obecním úřadu ve Hvozdě, Hvozd 90, a to vždy v úředních hodinách.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušných obcí uplatnit písemně do 11. 12. 2018 na Obecním úřadu Hvozd nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2018. 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 11. 2018 8:53