Návrh Závěrečného účtu obce Hvozd za rok 2018Vyvěšeno: 13. 5. 2019
Sejmuto: 10. 6. 2019
Evidenční číslo: 2019

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Hvozd za rok 2018 mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 5. 6. 2019 nebo ústně na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce Hvozd.

Celé znění návrhu závěrečného účtu (včetně všech příloh) v listinné podobě je uloženo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Hvozd 90 nebo na elektronické úřední desce (www.hvozd.cz).

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 06. 2019 10:55