4. zasedání Zastupitelstva obce HvozdVyvěšeno: 29. 5. 2019
Sejmuto: 7. 6. 2019

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 6. června v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hvozdě.

Program:

 • Zpráva o činnosti Rady obce Hvozd
 • Vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Ospělov
 • Prodej podílu na pozemku p.č. 76/2 obci Bouzov
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro kabelové vedení NN na parcelách v k.ú. Bouzov
 • Schválení účetní závěrky obce Hvozd
 • Schválení závěrečného účtu obce Hvozd
 • Projednání prodeje pozemků v lokalitě Snášelova luka
 • Schválení dofinancování nákupu dopravního automobilu pro JPO III Hvozd
 • Projednání a schválení rekonstrukce VO v Klužínku
 • Rozpočtové opatření
 • Diskuse

Zpět na přehled
Naposledy změněno: 6. 06. 2019 14:17