Zveřejnění záměru prodeje pozemkuVyvěšeno: 19. 8. 2019
Sejmuto: 5. 9. 2019

Obec Hvozd zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) záměr prodat část pozemku p.č. 630/1 trvalý travní porost o výměře 875 m2 v k.ú. Hvozd u Konice, jak je znázorněno na snímku katastrální mapy.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 08. 2019 7:23