5. zasedání Zastupitelstva obce Hvozd ve středu 4. září v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚVyvěšeno: 27. 8. 2019
Sejmuto: 5. 9. 2019

Zveme všechny občany na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hvozd ve středu 4. září v 18:00 hodin do zasedací místnosti OÚ ve Hvozdě.

Program:

 • Zpráva o činnosti Rady obce Hvozd
 • Prodej, případně směna pozemku u Odrážkova mlýna
 • Projednání prodeje pozemků v lokalitě Snášelova luka
 • Nová veřejnoprávní smlouva s městem Konice na projednávání přestupků a veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
 • Projednání odkupu akcií a vstupu do spolku Odpady Olomouckého kraje
 • Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
 • Zadání změny územního plánu obce Hvozd
 • Projednání vypracování dějin obce.
 • Mimořádný příspěvek pro mikroregion Konicko
 • Rozpočtové opatření
 • Diskuse (dopravní obslužnos

Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 08. 2019 7:56