7. zasedání Zastupitelstva obce Hvozd se koná ve středu 29.ledna 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚVyvěšeno: 20. 1. 2020
Sejmuto: 30. 1. 2020

Program:

 • Zprávy o činnosti Rady obce Hvozd č. 12, 13
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerské spolupráci s obcí Skrbeň – kompostéry
 • Schválení vypracování žádosti na výstavbu multifunkčního hřiště ve Hvozdě
 • Schválení podání žádosti na výstavbu multifunkčního hřiště ve Hvozdě a dofinancování projektu z rozpočtu obce
 • Bourání dílen zemědělského střediska a výstavba cesty
 • Projednání projektování a výstavby kanalizace v obci Hvozd
 • Podání žádosti na POV na rekonstrukci střechy na OÚ Hvozd
 • Navýšení ceny za vypracování dějin obce Hvozd
 • Podání žádosti o dotace z Olk. za účelem zvýšení akceschopnosti JPO III Hvozd
 • Jmenování velitele JSDH Hvozd
 • Diskuse

Na toto zasedání zveme všechny občany


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 02. 2020 8:41