Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce HvozdVyvěšeno: 25. 5. 2020
Sejmuto: 4. 6. 2020

Zveme všechny občany ve středu 3. června 2020 v 19:00 hodin na hasičskou zbrojnici do Hvozdu na 9. zasedání Zastupitelstva obce Hvozd.

Program:

  1. Zpráva o činnosti Rady obce Hvozd
  2. Schválení účetní závěrky obce Hvozd
  3. Schválení závěrečného účtu obce Hvozd
  4. Projednání prodeje pozemku u koupaliště v Klužínku
  5. Projednání a schválení přijetí dotace a smlouvy s Ol. krajem na opravu střechy OÚ ve Hvozdě
  6. Schválení cenového doplatku na směnu pozemků pod rybníkem pod Hvozdem se SPU
  7. Projednání vybudování vodovodních přípojek k parcelám v lokalitě Snášelova luka
  8. Nový územní plán – seznámení se změnami a návrhy nových změn.
  9. Rozpočtové opatření č. 4/2020
  10. Diskuse

Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 05. 2020 8:09