Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Hasičské cvičení 1. okrsku v sobotu 22.6.2024 na hřišti ve Hvozdě ve 14:00 hodin
23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj - 21/2012

Zpravodaj - 21/2012Obecní úřad Hvozd

Rok 2012

Vydáno 9. listopadu 2012

Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití nadcházejících svátků vánočních a mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2013

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se sešlo v letošním roce zatím pětkrát. Na 1. letošním zasedání 23. února byl schválen rozpočet obce na letošní rok, závěrečný účet obce za rok 2011, bylo projednáno hospodaření školy a rozdělení hospodářského výsledku této příspěvkové organizace. Zastupitelstvo též schválilo založení společnosti Bouzovské lesy s.r.o, která bude spravovat lesy bývalého lesního družstva v Bouzově, kde má naše obec podíl cca 8 %. Na dalších zasedáních se projednával prodej plynovodu společnosti JMP NET, výstavba inženýrských sítí k novým rodinným domům v lokalitě „Za Jelínkovým“ směrem k Vojtěchovu, půjčka FC Hvozd na opravu šaten a též prodeje a nákupy pozemků. Usnesení zastupitelstva jsou přístupná na webových stránkách obce a také k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Na stránkách obce jsou též k nahlédnutí všechny dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desce. K dnešnímu dni není naše obec zatížena úvěrem a nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Dění v obci

V letošním roce jsme v jarních měsících dokončili chodník ve Hvozdě kolem hospody směrem na Březsko a předláždili chodník od čekárny ke křižovatce u hospody. Tyto práce prováděla firma Presbeton, neboť se jednalo o dokončení loňské zakázky. Přes prázdniny jsme za pomoci brigádníků z řad studentů nainstalovali sloupy veřejného osvětlení kolem nového chodníku ke hřbitovu a do Domků. Jelikož jsme letos konečně dostali dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na opravu a zateplení budovy OÚ ve výši 500 tisíc, provedli jsme výměnu všech oken a venkovních dveří na budově a dále zateplení této budovy. Na základě výběrového řízení na výměnu oken byla z 15 firem vybrána firma Reisewitz, jejíž nabídka byla 2. nejlevnější a podle ostatních parametrů nejvýhodnější. Tato firma též prováděla výměnu oken na budově ZŠ ve Hvozdě v roce 2003 a dodnes zde nejsou žádné závady. Zakázku na zateplení a novou fasádu včetně klempířských prvků vysoutěžila firma Františka Dostála ze Hvozdu. Jeho nabídka byla z oslovených firem nejlevnější a nejvýhodnější, což tato firma prokázala při realizaci kvalitou provedené práce. Součástí tohoto projektu je i výměna akumulačních kamen v kancelářích OÚ, zateplení stropu na půdě a výměna dlažby na chodbách budovy. Celková hodnota projektu je 1 milion korun, z čehož 50% činí dotace.
Další projekt, který se teprve nyní realizuje je výstavba vodovodu pro 5 RD v lokalitě „Za Jelínkovým“ směrem k Vojtěchovu. V říjnu jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace a nyní již probíhají výkopové práce. Vodovod by měl být hotov během pár dnů. Tuto akci realizuje firma Lakomý z Luké a vysoutěžená částka činí 290 tisíc korun, z čehož 250 tisíc pokryje dotace. Dle smlouvy s distribuční firmou E-ON by mělo být položeno elektrické vedení k jednotlivým parcelám do konce května 2013. Rozvod plynu zde není nutné dělat, neboť kolem cesty je položen přivaděč plynu do Vojtěchova, ze kterého je možno se připojit. O odkup parcel pro výstavbu RD zatím projevili zájem čtyři stavebníci. Prostřední parcela o výměře 1275 m2 je ještě volná. Na jaře mohou zájemci začít stavět.

Bouzovské lesy

Jak již bylo uvedeno výše, naše obec spolu s obcemi Bouzov, Luká a Ludmírov získala zpět po osmi letech soudních sporů s Lesy ČR, Pozemkovým fondem, Státním památkovým úřadem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových zatím cca 1700 hektarů lesa, který za 1. republiky, tedy před válkou, patřil Lesnímu družstvu Bouzov. O zbylých cca 300 hektarech, které většinou leží na území okresu Prostějov musí ještě rozhodnout Krajský soud v Brně, kterému místně přísluší. Podílníky bývalého Lesního družstva Bouzov byly i dříve samostatné obce Hvozd a Vojtěchov, které měly celkem 13 podílů z 162 celkových podílů, tj. podíl obce na každé parcele je 13/162, což je cca 8%. Po zvážení všech okolností zastupitelstvo obce Hvozd rozhodlo o založení společnosti Bouzovské lesy s.r.o, která bude v lesích hospodařit. Stejně rozhodla i zastupitelstva obcí Bouzov, Luká a Ludmírov. Základní kapitál společnosti je 324 tisíc Kč a vklad obce Hvozd činí 26 tisíc Kč. Jedinými vlastníky této společnosti jsou tyto čtyři obce. Na základě nájemní smlouvy naše obec pronajala vrácené lesy této společnosti. Se stávajícími lesy v katastru obce Hvozd a Klužínek o výměře 29 ha budeme nadále hospodařit sami.

Kulturní a společenské akce

Letošní rok byl bohatý na kulturní a společenské akce, ať již pod hlavičkou obce, školy nebo ostatních spolků v obci, především jednotlivých SDH. Obec samostatně uspořádala několik akcí a na mnoha aktivitách ostatních spolků se podílela především finančně. Tradičně jsme uspořádali vítání občánků v zasedací místnosti OÚ a v zimních měsících tři přednášky, které byly celkem hojně navštíveny. Byla to beseda o objevu nových jeskyní v Javoříčku, kterou vedl předseda speleologické společnosti a hlavní objevitel těchto jeskyní pan Miroslav Vaněk, beseda o posledních měsících 2. světové války na Bouzovsku a Konicku, kterou vedl pan Jiří Ženožička z Bouzova a nakonec přednáška o poskytování první pomoci s praktickými ukázkami. Velká účast byla i na divadelním představení „Strašidlo“ v hostinci U Popelků ve Hvozdě, které téměř profesionálně sehráli ochotníci z Velkých Vozokan na Slovensku.

V měsíci květnu obec uspořádala třídenní zájezd na Šumavu. Navštívili jsme města Telč, Třeboň, Schwarzenberskou hrobku, prales Boubín, prošli jsme se krásným údolím řeky Vydry, prohlédli si hrad Velhartice, Kvildu a nedaleké mechové jezírko a třetí den jsme ještě na zpáteční cestě navštívili Český Krumlov a Červenou Lhotu.

Vzájemné setkávání občanů z Hvozdu u Plzně a u Prostějova se stalo příjemnou tradicí, na kterou se obzvláště těší zakládající členové této družby na obou stranách naší republiky. Na naše pozvání letos přijeli občané z Hvozdu u Plas ve dnech 6.- 8. července při příležitosti oslav 115 let SDH Hvozd a poněvadž přijelo mnoho zástupců mladší generace, program letošního setkání byl tomu přizpůsoben. Vzhledem k dešti se sice na hřišti v pátek nekonala taneční zábava, ale posezení v hostinci při harmonice mělo také svoje kouzlo. Sluníčko se ukázalo hned v sobotu, takže se naši hosté zúčastnili oficiálního zahájení oslav, prohlédli si hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně, zatančili si večer na zábavě, prohlédli si vesnici a navštívili přátele.

V sobotu 12. října jsme uspořádali autobusový zájezd na Velkou pardubickou, kde měli silné zastoupení koně našeho trenéra Stanislava Popelku ze stáje na Srdéčku, kteří v rámcových dostizích dosahovali dobrých výsledků.

Mnoho akcí bylo pořádáno společně se školou, a to především pro děti. Jedná se o pálení čarodějnic, dětský karneval, dva zájezdy do aquaparku v Moravské Třebové, sportovně-zábavný den na zakončení prázdnin Ninja Faktor 2, zájezd na Dny NATO do Ostravy a především o „Strašidelný mlýn“. Krásný zážitek z noční trasy na strašidelný mlýn si odneslo na 150 dětí. Spolu s doprovodem a pořadateli se zúčastnilo téměř tři sta lidí. Touto cestou je třeba poděkovat řediteli školy Mgr. Waldemaru Zatloukalovi, majiteli „Odrážkova“ mlýna panu Petrovi Švarcovi, učitelům a zaměstnancům školy a též všem pořadatelům, většinou bývalým žákům školy, kteří byli v překrásných maskách na jednotlivých stanovištích.

Naši dobrovolní hasiči

Hvozdečtí hasiči v letošním roce slavili 115 let od založení sboru. Oslavy proběhly v sobotu 7. července. Po slavnostním nástupu všech zúčastněných sborů a položení věnce k pomníku padlých z 1. světové války se průvod za doprovodu dechové hudby odebral na hřiště, kde po vztyčení vlajek za zvuků státní hymny České republiky a krátkých projevech byla předána vyznamenání zasloužilým členům SDH Hvozd. Odpoledne proběhlo námětové cvičení za účasti všech sborů 1. okrsku, mladí hasiči předvedli ukázky svých disciplín a všichni se dále bavili za doprovodu dechové hudby Koničanka. Večer zahrála skupina L.I.F z Olomouce.

Našich hasičů si vážíme především pro jejich základní poslání, hašení požárů a pomoc bližním v nouzi. Jednotka SDH Hvozd JPO III, která má vyškoleno, ochrannými pomůckami a technikou vybaveno 11 členů, byla letos povolána k pěti požárům. Jednalo se především o zásahy vozidlem T-148 při lesních požárech, kde toto vozidlo svojí konstrukcí a objemem dopravené vody 6,6m3 je v našich podmínkách doposud těžko nahraditelné. Jednotka zasahovala 13. února při požáru stavení pana Dostála v Bohuslavicích, 9. dubna při lesním požáru u Olbramic, 18. dubna hořel stoh na Hačkách a 27., 28. a 30 dubna naši hasiči zasahovali u velmi rozsáhlých požárů lesa u Bohuslavic a Přemyslovic. Zvláště za tyto náročné zásahy jim patří veliký dík.

Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdě je nyní již největším sborem v Olomouckém kraji a čítá 155 členů. Nejen z tohoto důvodu pořádal pro své členy, ale i pro ostatní občany a širokou veřejnost řadu dalších akcí. Na konci roku vepřové hody, hned v lednu tradiční hasičský ples, zájezd do pivovaru v Litovli, znovuobnovenou tradici kácení máje, okrskové cvičení, posezení na hřišti při hasičské soutěži „O pohár starosty obce“ a letošní novinku, nultý ročník Svatováclavského vinobraní na hřišti ve Hvozdě za doprovodu country kapely Poslední kovboj z Přemyslovic. Tato akce byla velmi zdařilá a pravděpodobně bude mít pokračování příští rok 1. ročníkem. Možná k tomu přispěla i částečná prohibice, neboť se všechen burčák i víno vypilo do poslední kapky. Hasiči koncem prázdnin též vařili ve vojenské kuchyni občerstvení při 2. ročníku Ninja Faktoru, který pořádala naše škola.

Hasiči z Vojtěchova a Klužínka, i když mají podstatně méně členů, se zaměřili především na práci s mládeží. Připravili družstva žáků na okrskovou soutěž a též se společně s hvozdeckými dětmi zúčastnili celé řady soutěží v okolních obcích.

Ve Vojtěchově se během roku konala celá řada akcí. Největší událostí je Country Vojtěchov, kde se hasiči podílejí jako spolupořadatelé, dále zorganizovali vepřové hody, Vítání jara, připravili slavnostní stavění máje, koncem května kácení máje, dále pro děti zakončení prázdnin s přípravou bramboráků, v měsíci září turnaj na hřišti ve stolním tenise a v říjnu zájezd do pivovaru Černá Hora s prohlídkou Punkevních jeskyní a zámku Rájec – Jestřebí.

V Klužínku v letošním roce hasiči uspořádali Dětský den pro děti a dále spolupracovali
s FC Sádra Klužínek, který organizoval v srpnu fotbalové utkání ženatí proti svobodným. Po sportovním utkání hrál k tanci a poslechu pan Grepl z Konice.

FC Hvozd

Vážení sportovní příznivci,
nacházíme se v období, kdy nám právě skončila podzimní část sezóny 2012/2013.Po velkých peripetiích na začátku sezóny, kdy nás opustil trenér pan Rudolf Švehla, kdy jsme se potýkali s nedostatkem hráčů a kdy nálada v mužstvu nebyla optimální, se situace stabilizovala příchodem nových, mladých hráčů. Tito sice byly našimi hráči, ale působili v dorosteneckých kategoriích v Konici. Dá se tedy říci, že jsme vsadili na mládí, a to se nám také zatím vyplácí.

Po podzimu se v tabulce nacházíme na druhé příčce II. třídy OFS, s 31 body a skórem 47:30. Za prvním místem 1.SK Prostějov zaostáváme o sedm bodů. Věřím, že kvalitní zimní přípravou tuto příčku minimálně uhájíme.

Začátkem tohoto roku jsme začali aktivně pracovat s mladými talenty, pod vedením zkušených trenérů Petra Kubálka a Miroslava Huňky. Jedná se o řádově dvacet mladíčků ze Hvozdu a nejbližšího okolí. Tyto chceme během zimní přestávky zaregistrovat u FAČR a příští sezonu přihlásit do soutěže dle příslušné kategorie. Samozřejmě, že tato aktivita nás stojí a hlavně posléze v soutěžích bude stát nějaké výdaje, které se nám těžce daří shánět. Touto cestou žádáme potenciální sponzory, kteří by měli zájem tuto naši aktivitu podpořit, ať se obrátí na vedení FC Hvozd, případně starostu obce.

Naše aktivity se neprojevují nejen na poli sportovním. V tomto roce se nám podařilo za přispění obecního úřadu ve Hvozdě, ale hlavně starosty obce, získat dotace z programu Leader Regionu Haná na opravu šaten. Tyto by se měli do konce tohoto roku profinancovat. Zatím se nám podařilo vyměnit část starých oken za plastové. Druhá vlna by měla proběhnout řádově v několika příštích dnech. Na další akce, pokud nám to počasí dovolí, bude vyhlášena brigáda. I touto cestou žádám všechny členy FC o podporu na těchto akcích.
Vedení FC Hvozd

Myslivecké sdružení Hvozd u Konice, o.s.

Myslivecké sdružení Hvozd u Konice, o.s. má v současné době 22 členů. Hospodaří v honitbě o výměře 1222 ha. Sdružení má k dispozici 6 lovecky upotřebitelných psů. Pořádáme pravidelně dva podzimní společné lovy. Hon i naháňka se těší velkému zájmu a počet účastníků se pohybuje kolem stovky.
Na individuálních lovech je lovena zvěř užitková i škodná podle vydaných povolenek. U zvěře škodné je třeba zmínit jednu zajímavost. V posledních letech se do honitby rozšířil nepůvodní druh – Psík mývalovitý, nazývaný též Mývalovec kuní. Několik kusů již bylo uloveno.
Během roku sdružení zajišťuje brigádami prostředky na svoji činnost. V zimě se pak členové MS starají o přikrmování zvěře u přidělených krmelců.

Sport Klub Hvozd

Sport Klub Hvozd již druhým rokem láká nejenom občany Hvozdu na příjemné prostředí sportovního zařízení. Došlo také na rozšíření poskytovaných služeb a objekt nyní nabízí možnost ubytování za příjemnou cenu v moderních a pohodlných pokojích a školící místnost až pro 20 lidí s audiovizuální technikou. Sportovní a kulturní události jsou pořádány pravidelně v průběhu roku. Více informací pro Vás na www.sportpenzion.cz

Základní a mateřská škola Hvozd

Ve školním roce 2012/13 máme ve škole 27 žáků a v MŠ 35 dětí. Od září již na škole proběhlo několik akcí. Podzimní výlet na Broumovsko, Strašidelný mlýn a několik divadelních představení. Rovněž proběhla soutěž – Poznej svoji vlast, Mise Mars.

Na škole pracují tyto kroužky: florball – děvčata, chlapci, výtvarný kroužek, cvičení s Verčou, angličtina pro MŠ. Na ZŠ se učí angličtina již od první třídy. Škola v rámci projektu z EU byla vybavena interaktivní tabulí a pěti novými počítači, což zkvalitňuje výuku.
Na prosinec pak chystáme již tradiční Vánoční výlet a besídku.

Výzva ke spolupráci

Na 31.8.2013 připadne 100. výročí naší školy. V rámci oslav bychom rádi vydali publikaci o historii všech domů v katastru obce Hvozd a především školy :-). Proto prosíme občany, zda by nám v rámci tohoto díla nezpracovali historii svého domu. Práce můžete předat řediteli školy písemně, e-mailem (zshvozd@centrum.cz) atd. Níže malá ukázka :

Vila

“Vila” - tak se ve Hvozdě říká poslednímu domku na Stráži směrem k Březsku (č.p.83). Její historie se začíná psát v roce 1912. Kapitán rakouské armády, německé národnosti Grohmann si ve Hvozdě našel manželku (která pocházela z č.p. 61) a zde si postavili vilu. Vlastnil ji až do roku 1945, kdy mu byla byť neprávem Benešovými dekrety zabavena. On sám i s manželkou byli vězněni a už se do Hvozdu nevrátili. Vila se pak změnila v obřadní síň (první svatbu zde měl pan Václav Dostál v roce 1950). V domě bydleli podnájemníci Stejskalovi a pan Páleník z Březska. V roce 1961 zde bylo zřízeno zdravotní středisko. V roce 2000 byla vila prodána panu Popelkovi.

Pozvánky:

V sobotu 17. 11. 2012 od 15:00 hodin zveme nejen starší generaci na „předvánoční posezení“ v Hospodě u Popelků ve Hvozdě. Bude nám hrát Holóbkova mozeka, a po té harmonika.

V neděli 25. 11. 2012 se uskuteční zájezd do Ikei v Brně. Cena zájezdu je 120,- Kč, odjezd v 8:30 hod. ze Hvozda, pro zájemce z Klužínka, Vojtěchova a Otročkova autobus zajede. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Od 30. 11. do 2. 12. 2012 se v prostorách tělocvičny ZŠ Hvozd uskuteční „Vánoční výstava“. Uvítáme zájem všech, kteří doma vyrábí vánoční perníčky, ozdoby, adventní věnce, svícny a další drobnosti a chtějí jejich ukázkou potěšit ostatní. Kontaktujte Veroniku Voglovou, tel. 731045172.
Výstavu si můžete prohlédnout
v pátek 30. 11. od 16:00 hod. do 19:00 hod.
v sobotu 1. 12. od 14:00 hod. do 19:00 hod.
v neděli 2. 12. od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Dále se připravuje:

- 8.12. tradiční Mikulášská nadílka v Klužínku
- zájezd dětí do vánoční Olomouce,
- turnaj Miroslava Labonka v sálové kopané – hala Hvozd,
- 29. 12. 2012 tradiční setkání na návsi ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd,
- vepřové hody ve Vojtěchově
- 5. 1. 2013 tradiční hasičský ples SDH Hvozd,
- 26. 1. 2013 tradiční hasičský ples SDH Vojtěchov.

Kolik nás tu žije?

K 9. 11. 2012 žije v našich obcích celkem 651 občanů.

V letošním roce se narodilo zatím pět dětí:
Tobiáš Kasar z Klužínka
Radim Spurný z Vojtěchova
Kristýna Dvořáková z Vojtěchova
Walter Zatloukal ze Hvozdu
Veselá Rozálie ze Hvozdu

Od počátku roku nás navždy opustili:
Vyroubalová Libuše ze Hvozdu 1950
Jedličková Ludmila ze Hvozdu 1920
Hofmanová Růžena z Vojtěchova 1931
Švec Ladislav ze Hvozdu 1927
Moťková Anna ze Hvozdu 1930

Během roku se 13 občanů přistěhovalo a 7 odstěhovalo.

Jak se nejčastěji jmenujeme?

nejčastější příjmení

Vyroubalová – Vyroubal 24 x
Švecová – Švec 23 x
Zapletalová – Zapletal 19 x
Dostálová – Dostál 19 x

nejčastější jméno

Marie 39 x
Josef 36 x
František 19 x

Svá životní jubilea letos oslavili:

Jedličková Ludmila Hvozd 1920
Jedlička František Hvozd 1932
Synek Josef Klužínek 1937
Kučera Čestmír Hvozd 1937
Mazánková Marie Hvozd 1942
Ellner Josef Vojtěchov 1942
Švec Ladislav Hvozd 1927
Šindler Antonín Klužínek 1932
Doláková Antonie Hvozd 1919
Vysloužilová Bohumila Vojtěchov 1920
Vyroubal Josef Hvozd 1932
Jura Antonín Hvozd 1932
Papaj Jan Vojtěchov 1942
Vlček Vlastimil Vojtěchov 1942
Kubálek Josef Hvozd 1927
Bílek Ladislav Vojtěchov 1942
Zapletalová Vlasta Vojtěchov 1937
Vlčková Jindřiška Vojtěchov 1922
Andrlíková Helena Hvozd 1942
Mazánek František Hvozd 1942
Kolomazník František Otročkov 1942
Muzikant František Klužínek 1942
Konečná Anna Vojtěchov 1942

Upozornění občanům

Na obecním úřadě si můžete zakoupit kalendář „U nás doma na Konicku“ na rok 2013. Cena kalendáře je 50,- Kč/ks.

Dále je na úřadě možno získat DVD s oskenovanou kronikou obce, a to za 20,- Kč/ks nebo ji bezplatně zkopírovat a uložit na vlastní flash disk občana.

Od konce října byla zprovozněna na budově ZŠ ve Hvozdě základová stanice komunikační sítě O2. Tímto se v naší obci podstatně posílil signál této sítě a obec získala i finanční prostředky z pronájmu části střechy.

Oznamujeme Vám, že v knihovně ve Hvozdě a ve Vojtěchově je možnost si zapůjčit nejen knihy, ale i časopisy. Zejména ženy ocení časopisy na pletení a kreativní nápady jako je Praktická žena, a od čísla 1/2013 i časopis Sabrina a Diana.

Upozorňujeme občany, že platí zákaz volného pobíhání psů po veřejném prostranství. Žádáme důrazně majitele, aby si své psy řádně zabezpečili a zabránili tak poranění, zejména dětí.

V rámci ochrany zdraví obyvatel a zabránění zhoršení kvality ovzduší žádáme občany, aby nespalovali různé plastové odpady, především PET lahve, igelitové sáčky, boty, linolea a podobně, neboť tím ničí zdraví nejen sobě, ale především našim dětem. Tyto spaliny obsahují značné množství karcinogenních látek, které jsou jednou z příčin rakovinového bujení a obyvatel postižených touto nemocí kolem nás přibývá. Každý má možnost tento odpad uložit do označených kontejnerů, případně do popelnice nebo odevzdat 2x ročně při mobilním sběru.

Internetové spojení nám všem slouží již několik let. A i když se občas vyskytly nějaké malé technické problémy, které jsou při množství připojených občanů pochopitelné, vždy se je snažíme individuálně po dohodě s uživatelem rychle vyřešit. Cena připojení je ve srovnání s nabídkou jiných poskytovatelů internetového připojení spíše symbolická, a proto vyzýváme občany, kteří nemají dosud uhrazen poplatek za internet, aby tak učinili do konce roku 2012.
Případní neplatiči budou po písemném upozornění během ledna příštího roku odpojeni.

Vyhlášení výzvy MAS Region Haná

MAS Region HANÁ vyhlásí pravděpodobně 27. listopadu 13. výzvu k předkládání projektů v souladu se strategií „Strategický plán LEADER Region HANÁ“. Žadatelé z řad neziskových organizací, podnikatelů, zemědělců, živnostníků a obcí mohou své projekty předkládat v termínu do 16. ledna v kanceláři v Těšeticích. Dotace činí u neziskových organizací, jako jsou hasiči, sportovci, myslivci apod až 90% uznatelných nákladů a u podnikatelů a zemědělců do 50% nákladů. Výše dotace je max.500 tisíc. Z této dotace lze pořídit různé stroje a zařízení, opravit budovy a vnitřní prostory a vybavit např. dílny. Bližší informace na OÚ nebo přímo v sídle Regionu Haná v Těšeticích www.regionhana.cz.