Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj - 23/2014

Zpravodaj - 23/2014Vydáno 17. prosince 2014

Z jednání zastupitelstva

V letošním roce proběhly volby do Zastupitelstva obce Hvozd. Staré zastupitelstvo se do konce září sešlo čtyřikrát a řešilo mimo jiné nákupy a prodeje pozemků pro urovnání majetkoprávních vztahů a na výstavbu RD, rozpočtové změny, které se týkaly hospodaření obce, smlouvy o zřizování věcných břemen, smlouvy o dopravní obslužnosti a jiné úkoly spojené s činnosti obce. Po volbách, které se konaly 10. a 11. října a v nichž občané vybrali ze dvou kandidátek ČSSD a KDU-ČSL 15 zastupitelů, se 3. listopadu konalo ustavující zasedání, na kterém byl zvolen starostou obce Ing. Josef Šmíd, místostarostkou paní Vlasta Kubálková a členy Rady obce Ing. Josef Šimek, Ing. Josef Faltýnek a Josef Zapletal. Do zastupitelstva byli dále ve volbách zvoleni: Rudolf Bednář, František Dostál, Pavel Papaj, Miroslav Snášel, Mgr. Lukáš Vlček a Mgr. Waldemar Zatloukal, kteří zasedali již minulé období a nově byli zvoleni: Bc. Jiří Faltýnek, Mgr. Michal Kubálek, Lubomír Poles a Petr Zapletal.

1. prosince se konalo 2. zasedání, na němž byl schválen vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015 v celkové výši 7.500 tisíc Kč. Tento rozpočet obsahuje investiční prostředky na opravu budovy bývalé pekárny ve Hvozdě, přestavbu obřadní síně na hřbitově na smuteční kapli a dostavbu hasičské zbrojnice ve Hvozdě. S detailním rozpočtem je možno se seznámit na webových stránkách obce nebo přímo v kanceláři OÚ ve Hvozdě, kde jsou též k nahlédnutí všechny dokumenty, které jsou během roku vyvěšeny na úřední desce, případně se projednávají na zasedáních Zastupitelstva a Rady obce. K dnešnímu dni není naše obec zatížena žádným úvěrem a nemá závazky po lhůtě splatnosti.

Dění v obci

V letošním roce bylo realizováno několik velikých projektů. Jedná se především o zateplení budovy školy ve Hvozdě v celkové hodnotě 2,5 milionu, kde více než 1,5 milionu bylo hrazeno z dotace EU a Státního fondu životního prostředí, což činilo 90% z uznatelných nákladů. Podíl obce cca 900 tisíc je spoluúčast 10% a neuznatelné náklady, což je vlastně vyčíslená úspora energie za příštích pět let a vzniklé vícepráce, např. hliníkové vchodové dveře, fasádní prvky apod. Stavbu provedla na základě výběrového řízení firma JAMASTAV MORAVIA s.r.o. se sídlem ve Vojtěchově.

Druhým největším projektem, co do rozsahu prací a financí byla výstavba hasičské zbrojnice ve Hvozdě. Zatím proběhlo zbourání poloviny dílen zemědělského střediska ve Hvozdě a vybudování třech garáží pro potřeby obce, dílny, sociálního zařízení a základové desky pod garáže a společenskou místnost budoucí zbrojnice. Tyto práce jsme prováděli svépomocí, pracovníky, kteří byli zaměstnáni na veřejně prospěšné práce, přes prázdniny brigádníky z řad studentů a též hvozdečtí hasiči svolali několik brigád. Celkem bylo proinvestováno 1.145 tisíc Kč, což obnáší projekt, stavební povolení, mzdy, materiál, elektromontáže, protipožární dveře a vrata.

Ve Vojtěchově jsme letos opravili dva mosty. Jedná se o most u Josefa Vlčka a dřevěný most na hřiště v celkové hodnotě 327 tisíc korun a realizovalo se též odvlhčení a úprava okolí kaple v hodnotě 193 tisíc Kč. Všechny tyto práce provedla místní firma Jamastav. Na mostovku jsme u nového mostu na hřiště použili modřínové dřevo z obecního lesa, které nařezal pan Radek Havlíček a zábradlí na most vyrobil pan Antonín Komárek, oba z Vojtěchova.

Letos jsme ve Vojtěchově ještě dokončili výstavbu hasičské zbrojnice a oplocení na hřišti. Tyto práce prováděli opět pracovníci zaměstnaní na veřejně prospěšné práce a brigádníci z řad studentů. Bylo prostavěno cca 160 tisíc, takže hodnota díla po zkolaudování činí 700 tisíc korun.

Kvůli rekonstrukci obřadní síně jsme v září letošního roku na hřbitově ve Hvozdě vybudovali 20 nových urnových míst (urnový háj) v hodnotě 70 tisíc korun. Do každé urnové schránky se vejde až 6 uren a v době rekonstrukce zde budou urny z kolumbária přemístěny a schránka viditelně označena. Kdo z nájemců schránek v kolumbáriu bude mít zájem si natrvalo urny umístit v podzemní schránce, bude si moci přednostně místo zarezervovat a zhotovit si na něj vlastní kamennou desku, případně náhrobek. Podmínky nájmu, případně prodeje zemního urnového místa stanoví Rada obce. Nájemci, kteří nebudou chtít v době rekonstrukce urny do zemních schránek uložit, mohou si je po dohodě dočasně přemístit na jiné místo.

Poslední akcí letošního roku bylo rozšíření veřejného osvětlení o tři stožáry v Klužínku, které jsme realizovali též svépomocí a odborné zapojení provedl pan Josef Zapletal ml. Hodnota díla je cca 30 tisíc Kč.

Dále se během roku prováděla běžná údržba obecního majetku, především však sečení veřejných prostranství. Ve Hvozdě je v letošním roce rozestavěných 7 nových rodinných domů, pět v lokalitě „Za Jelínkovým“ směrem po cestě k Vojtěchovu. Poslední 6-tá parcela je již též prodána a výstavba začne příští rok na jaře. Ve výstavbě jsou též dva nové rodinné domy uvnitř obce Hvozd, které nahradí zbourané, nevyhovující domy. Nyní též probíhají přípravné práce na zasíťování nových parcel v lokalitě „Na Snášelových lukách“ za řadovkama. V příštích letech bychom zde chtěli zbudovat vodovod, kanalizaci a cestu. V Klužínku je na příští rok plánovaná rekonstrukce NN rozvodu elektřiny v části ke koupališti. Rozvody elektřiny budou vedeny zemním kabelem a při této příležitosti bychom měli zde vybudovat nové veřejné osvětlení na kovových stožárech, neboť stávající sloupy budou odstraněny. V rozpočtu obce na příští rok je počítáno též s vybavením sálu na hasičské zbrojnici v Klužínku novými židlemi.

Kulturní a společenské akce

Zima bývá kvůli dlouhým večerům časem, kdy se rádi vypravíme za kulturou a snažíme se více družit. Tak jako každý rok, i letos proběhla celá řada kulturních a společenských akcí, ať již pod hlavičkou obce, školy nebo ostatních spolků v obci. Jednou z nejoblíbenějších akcí bývají koncem roku mezi svátky vepřové hody, které uspořádali s podporou obce hasiči ze Hvozda a Vojtěchova. Hned 1. sobotu v novém roce hasiči ze Hvozda uspořádali tradičně hojně navštívený ples a pozadu nezůstali ani Vojtěchovští hasiči se svým plesem koncem ledna. Během zimních měsíců jsme ve spolupráci se školou uspořádali besedu s prostějovským horolezcem a několik besed s cestovatelem Romanem Zajíčkem, které přiblížily život v Kambodži, na Sumatře atd. Hlavně ve Vojtěchově byly besedy hojně navštíveny.

Letní kulturní sezona byla zahájena pálením čarodějnic 30. dubna, poté následovalo stavění máje ve Hvozdě a koncem května kácení máje ve Hvozdě a Vojtěchově. V měsíci květnu hasiči ze Hvozda uspořádali okrskové cvičení, začátkem června pochod rodičů s dětmi do Javoříčka, koncem července soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce s následným posezením s „Holóbkovó mozekó“a na Václava tradiční vinobraní. Vojtěchovští hasiči uspořádali dětský den na hřišti, podíleli se na pořádání country festivalu a 5. října slavnostně otevřeli novou hasičskou zbrojnici, které po hodové mši svaté a předání vyznamenání panu Františku Zapletalovi požehnal Páter Norbert z Luké. Klužínští hasiči uspořádali v červenci dětský den a dva týdny poté soutěž mladých hasičů. Mezitím proběhl na Klužínském hřišti i turnaj v malé kopané.

O víkendu 13. až 15. června uspořádala obec zájezd do Hvozdu u Plas na tradiční přátelské setkání našich občanů. Kromě srdečného přijetí, přátelského posezení a bezstarostného pobytu jsme za 3 dny stihli navštívit ještě zámek Jemniště, zámek Blatná, Mariánské Lázně, město Stříbro, nádherný klášter Plasy a Průhonický park.

Letos jsme si připomněli významné výročí 100 let od zahájení 1. světové války. Tato válka byla pro naši vesnici nejtragičtější událostí v jejich známých dějinách. Na frontách padlo, případně bylo nezvěstných na 60 našich občanů. Jejich památku jsme si připomněli mší svatou v kapli ve Hvozdě a následným průvodem k pomníku padlých a položením věnce, za účasti hasičů ve stejnokrojích. Věnce byly též položeny k pomníku padlých v Klužínku a v Luké, kde se nachází pamětní deska padlých vojínů z Vojtěchova. Ve Hvozdě byl u pomníku padlých postaven banner, kde si mohli občané, případně návštěvníci obce přečíst něco z dobové kroniky a seznámit se s osudy jednotlivých vojáků.

V neděli 12.října jsme uspořádali zájezd na Velkou Pardubickou, 17.října zájezd do divadla v Prostějově na představení „V Paříži bych tě nečekala tatínku“a poslední listopadovou sobotu již tradiční adventní posezení s Holóbkovó mozekó v sále hostince U Popelků, které má vždy veliký ohlas. Letos jsme opět při této akci přivítali do obce čtyři nové občánky, kteří si s námi trpělivě vyslechli vánoční koncert, než začala volná zábava. V tomto předvánočním čase již po několikáté jsme uspořádali zájezd na vánoční trhy. Po Vídni a Praze to byl tento rok Krakov. O zájezd byl mimořádný zájem a přálo nám též počasí. Průvodce nám dělal Páter Pavel Zaczyk, rodák z Wieliczky u Krakova, nový správce Bohuslavské farnosti, který nám celou cestu povídal o dějinách Krakova a Polska a poté nás provedl městem a hradem Wawel. Pozdě odpoledne jsme navštívili ještě solné doly ve Wieliczke.

Také naše ženy se snažily přispět k příjemné předvánoční atmosféře a uspořádaly zájezd do obchodního domu Ikea v Brně a krásnou Vánoční výstavu v prostorách školní jídelny. Garantem těchto akcí je každoročně Veronika Voglová.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání jednotlivých akcí. Řediteli školy a předsedovi kulturní komise Mgr. Waldemaru Zatloukalovi, předsedům spolků v obci, trenérům mládeže a všem ostatním, kteří přispěli k rozvoji společenského dění v obci.

Základní a mateřská škola ve Hvozdě

Ve školním roce 2014/2015 je v naší MŠ zapsáno 35 dětí a na ZŠ 21 žáků. Kolektiv pedagogů a nepedagogů nedoznal pro tento rok změn. Na škole kromě výuky probíhá celá řada soutěží a akcí (účast na florbalovém turnaji v Prostějově, sférické kino, návštěva knihovny v Konici, …) V tomto roce se nám podařilo na škole zajistit celkem 7 kroužků (šachy, florbal, výtvarný, keramika, náboženství, taneční, vaření) a v MŠ pak 2 (angličtina, sportovní). Pro nepřízeň počasí se bohužel neuskutečnil Strašidelný mlýn, který proto plánujeme na jaře 2015.

Od 15. září pak probíhá celkové zateplení budovy. Obecní úřad zajistil peníze z dotací a díky tomu se podařilo budovu zateplit (stěny, půda, sklep), vyměnit vstupní dveře a škola získala novou fasádu. V současnosti probíhají práce na úpravě okolí.

28. 11. se naše škola zúčastnila slavnostního rozsvěcování stromu na návsi, poté následovaly dětské vánoční trhy. Děkujeme všem, kteří přišli tuto akci podpořit. 17. 12. se uskuteční tradiční vánoční besídka a 18. 12. pak zájezd do Olomouce.

14. února, na den sv. Valentýna, škola pořádá maškarní ples pro dospělé v sále u Popelků, na který jste všichni srdečně zváni.

Pozvánky:

-  čtvrtek 18.12.2014 zájezd dětí do vánoční Olomouce
- sobota 27.12. 2014 Memoriál Miroslava Labonka v sálové kopané – hala Hvozd,
- neděle 28.12. 2014 tradiční setkání na návsi ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd,
- pondělí 29.12. 2014 vepřové hody ve Vojtěchově
- sobota 3.1. 2015 tradiční hasičský ples SDH Hvozd
- sobota 6.2.2015 Dětský maškarní karneval ve Hvozdě 16:00
- sobota 14.2.2015 Maškarní ples pro dospělé – sál U Popelků, ZŠ Hvozd

Upozornění občanům

Na obecním úřadě si můžete zakoupit kalendář „ Konicko“ na rok 2015. Cena kalendáře je 50,- Kč/ks.

Odvoz odpadů: Místo ve čtvrtek 1. ledna 2015 bude odvoz odpadů v sobotu 3. ledna 2015

Kdo z občanů nemá uhrazen poplatek za odvoz odpadů případně za internet, ať tak učiní co nejdříve.

Upozorňujeme občany, že platí zákaz volného pobíhání psů po veřejném prostranství. Žádáme důrazně majitele, aby si své psy řádně zabezpečili a zabránili tak poranění, zejména dětí.

Kolik nás tu žije? K 10. 11. 2014 žije v našich obcích celkem 620 občanů.
Během roku se 7 občanů přistěhovalo a 33 odstěhovalo.

V letošním roce se narodilo zatím 5 dětí: Od počátku roku nás navždy opustili:

Zapletalová Šarlota Budík Bedřich ze Hvozdu 1943
Dostálová Adéla Doleček Josef z Klužínka 1939
Malý Daniel Šmíd Josef ze Hvozdu 1935
Grézlová Ester Vysloužilová Bohumila z Vojtěchova 1920
Oháňka Radek Václavíková Marie ze Hvozdu 1936
Obíralová Zdeňka ze Hvozdu 1934
Doláková Antonie ze Hvozdu 1919

Svá životní jubilea letos oslavili:

Dostálová Marie Hvozd 1929
Obíralová Zdeňka Hvozd 1934
Gryga Karel Hvozd 1944
Recová Marie Hvozd 1944
Mašková Anna Hvozd 1944
Švec Stanislav Hvozd 1944
Doleček Josef Klužínek 1939
Šindlerová Zdeňka Klužínek 1939
JUDr. Poláková Anežka Klužínek 1944
Grygová Marie Hvozd 1924
Slavíčková Marta Vojtěchov 1939
Pospíšilová Adéla Vojtěchov 1944
Štibral Antonín Hvozd 1944
Doláková Antonie Hvozd 1919
Vysloužilová Bohumila Vojtěchov 1920
Zapletalová Marie Vojtěchov 1929
Vyroubalová Marie Hvozd 134 1934
Chromá Marie Vojtěchov 1924
Šimek Ladislav Hvozd 1944
Vlčková Jindřiška Vojtěchov 1922
Snášelová Marie Vojtěchov 1939
Šimková Svatoslava Hvozd 1944
Synková Alica Klužínek 1944
Vogl Jan Hvozd 1934
Müller Vladimír Hvozd 1939

JAK MŮŽEME V ZIMĚ OVLIVNIT KVALITU OVZDUŠÍ, ABY SE NÁM LÉPE DÝCHALO?

Znečištění ovzduší trápí mnoho měst a obcí v České republice. Nejhorší situace je od prosince do března, kdy lidé doma topí. Vzhledem k vysokým cenám za plyn a elektřinu, se stále více lidí uchyluje ke spalování nekvalitních paliv nebo dokonce odpadů. Spalováním nekvalitních paliv a používání zastaralých topných zařízení, u kterých nejsou prováděny kontroly technického stavu, může vést k ohrožení zdraví nejen samotných provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, ale i jejich sousedů.

Dle zákona o ochraně ovzduší se ve stacionárních zdrojích smí spalovat pouze kvalitní paliva a paliva určená výrobcem tohoto zdroje. Do kamen rozhodně nepatří: plasty, chemicky ošetřené dřevo (rozbitý nábytek, natřená prkna, atd.), nápojové kartony i barevné letáky a časopisy. Pokud každý z nás bude dodržovat tato pravidla, bude se nám všem v zimě zase o něco lépe dýchat.