Aktuality


Zájezd do divadla

Datum konání: 16. 1. 2018

Obec Hvozd pořádá zájezd do divadla v Prostějově na představení " Bosé nohy v parku". Hrají Veronika Freimanová a Rudolf Hrušínský st. Cena 320,- Kč. Odjezd 16.1.2018 v 18:00 hodin od zastávky ve Hvozdě. Pro zájemce z Otročkova, Vojtěchova a Klužínka autobus zajede. Zájemci, hlaste se na OÚ ve Hvozdě.Hasičský ples ve Hvozdě

Datum konání: 6. 1. 2018

Hasiči ze Hvozda zvou na tradiční hasičský ples 1. sobotu v měsíci lednu do hostince U Popelků. Hudba Mefisto.Vepřové hody ve Hvozdě a ve Vojtěchově

Datum konání: 29. 12. 2017

Zveme všechny občany na vepřové hody v pátek 29.12.2017 do Hvozda k hasičské zbrojnici a do Vojtěchova na hřiště na vepřové hody. přijďte ochutnat ovárek a vepřové koleno, zapít to svařeným vínem a hlavně se pobavit se svými sousedy a známými.

Začátek je po poledni. 19. zasedání zasedání Zastupitelstva obce Hvozd

Datum konání: 8. 12. 2017

V pátek 8. prosince v 17:00 hodin se koná v hostinci U posledního Mohykána 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hvozd

Program:

  • Zpráva o činnosti Rady obce Hvozd
  • Rozpočet obce Hvozd na rok 2018
  • Návrh nové vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad.
  • Vypracování nového územního plánu obce.
  • Projednání změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ol kraje pro naši obec
  • Projednání žádosti pana Jana Vilímka penzion ve Vojtěchově
  • Projednání smlouvy s firmou Timoris
  • Diskuse


Obec Hvozd obdržela dotaci z Olomouckého kraje na podporu JSDH.

Datum konání: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2018

Z programu na podporu JSDH - Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení 2017, jsme obdrželi 25 000,- Kč na nákup elektrocentrály a kalového čerpadla.

logo kraje.jpg Naše obec obdržela dotaci z Olomouckého kraje na opravu kaple sv. Michaela ve Vojtěchově

Datum konání: 13. 6. 2017 - 31. 12. 2017

V rámci Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017, jsme obdrželi dotaci ve výši 50 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s opravou kaple sv. Michaela ve Vojtěchově.

logo kraje.jpgPoplatek za odstraňování komunálního odpadu v roce 2017

Poplatky v roce 2017

Poplatek za komunální odpad….. 400,- Kč/os.  která má v obci trvalý pobyt

nebo  ……..400,- Kč/nemovitost

určená k rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

(dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016)

Poplatek za psa………….….…50,- Kč/první pes,

druhý a každý další pes téhož držitele   70,- Kč   (dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2014)

Poplatky jsou splatné do 30. 06. 2017 

Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce č.: 3522701/0100 u KB, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho domu, do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno plátce.Mobilní rozhlas

Jak jste již byli informováni v prosincovém zpravodaji, naše obec zavádí Mobilní rozhlas. Po zaregistrování budete dostávat SMS zprávy, e-maily, případně hlasové zprávy, které vás upozorní na výpadky elektřiny, kulturní akce a mnoho dalších věcí. Je to výhodné zvláště pro ty občany, kteří špatně slyší rozhlas, případně nejsou přes den doma.

Podmínkou je zaregistrovat se na hvozd.mobilnirozhlas.cz , nebo vyplnit ústřižek na zadní straně posledního zpravodaje a doručit jej na OÚ, případně pouze zavolat na OÚ, kde sdělíte jméno, číslo mobilního telefonu, na který chcete dostávat SMS zprávy, případně vaši e-mailovou adresu.   Záměr obce pronajat nebytové prostory v budově bývalé pekárny za účelem poskytování služeb

Rada obce Hvozd vyhlašuje záměr pronajat nebytové prostory v přízemí budovy bývalé pekárny za účelem poskytování služeb (kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikůra atd.) Případně k drobnému podnikání. K dispozici je místnost se sociálním zařízením o celkové ploše 36 m2. Bližší informace na obecním úřadě ve Hvozdě, případně na telefonu 582383125, 776395759Zubní ordinace ve Hvozdě byla zrušena.