Aktuality


Novější 1

Upozornění vlastníkům/uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, odstranění dřevin

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

 Oznámení MUDr. J. Čampiš

MUDr.  Jaroslav Čampiš oznamuje, že v úterý 29. 10. 2019  nebude ordinovat.Vojtěchov - přerušení dodávky pitné vody

Oznamujeme Vám, že v úterý 15. 10. 2019 nepoteče ve Vojtěchově od 8:00 hod. do 15:00 hod. pitná voda. Poutní mše svatá v kapli svatého Michaela ve Vojtěchově v neděli 29. září v 11:00 hodin

Datum konání: 29. 9. 2019

V neděli 29. září bude v kapli svatého Michaela ve Vojtěchově za doprovodu dechové hudby sloužena pouťová mše svatá. Začátek v 11:00 hodin. Po mši zahraje Holóbkova mozeka dle zájmu poutníků v hospodě. Poutní mše svatá v kapli sv. Václava ve Hvozdě v sobotu 28. září v 10:00 hodin

Datum konání: 28. 9. 2019

V sobotu 28. září v 10:00 hodin v kapli svatého Václava ve Hvozdě bude sloužena poutní mše svatá a po ní asi v 11:00 hodin bude slavnostně žehnáno novému dopravnímu automobilu a cisternové tatře T-815. Poté všichni za doprovodu Holóbkove mozeke slavnostním pochodem "Proti všem" odpochodujeme do Sportklubu, kde bude posezení. Všichni hasiči ať se dostaví ve vycházkových stejnokrojích. 7. ročník HVOZDECKÉHO VINOBRANÍ 28. září na hřišti

Datum konání: 28. 9. 2019

SDH Hvozd pořádá v sobotu 28. září ve 14:00 hodin na hřišti ve Hvozdě 7. ročník Hvozdeckého vinobraní. k poslechu a tanci hraje  RAMPACH-BAND. Burčák - červený i bílý, víno a další pochutiny. Srdečně zvou hasiči ze Hvozda.Naše obec obdržela dotaci z Olomouckého kraje na nákup věcného vybavení pro JPO III Hvozd

Datum konání: 10. 6. 2019

Dotace ve výši 32 500,- Kč je určena na 50% pokrytí nákladů na nákup 4 kusů zásahových obleků.logo kraje[5].jpgDotace na pořízení dopravního automobilu pro jednotku JPO III Hvozd

Naše obec obdržela v letošním roce dotaci na pořízení dopravního automobilu Ford Transit pro jednotku JPO III Hvozd.

Generální ředitelství HZS České republiky 420 000,- Kč

Olomoucký kraj  100 000,- Kč

Částkou 68 880,- Kč se podílí na nákupu také Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdě, který bude vozidlo taktéž využívat.

 Obec Hvozd obdržela dotaci z "Programu obnovy venkova" Olomouckého kraje 2019

Naše obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 500 tisíc korun na opravu multifunkčního centra, bývalé hasičské zbrojnice v Klužínku. Obec Hvozd obdržela dotaci z Olomouckého kraje na opravu kříže u kaple ve Hvozdě

Naše obec obdržela dotaci z programu "Obnova staveb drobné architektury místního významu" z Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč na opravu mramorového kříže u kaple sv. Václava ve Hvozdě.Novější 1