Aktuality


Novější 1

Maškarní ples pro dospělé v sobotu 1. února se nekonáPles SDH Vojtěchov v sobotu 25. ledna v hostinci U Posledního Mohykána

Datum konání: 25. 1. 2020Změna svozu popelnic od 1. ledna 2020 - sudá středa

Od ledna letošního roku dochází ke změně svozu popelnic a to každou sudou středu.Nové úřední hodiny na Obecním úřadě ve Hvozdě a Poště Partner od 1. prosince 2019

Úřední hodiny na OÚ a poště Partner

 

Pondělí     12:00 -        17:00

Úterý           8:00  -       13:00

Středa        12.00 -        17:00

Čtvrtek       8:00  -        13:00

Pátek          8:00  -        13:00Naše obec v letošním roce obdržela z NADACE ČEZ příspěvek ve výši 100 000,- Kč

Datum konání: 3. 6. 2019

Tento příspěvek slouží k financování projektu s názvem "Stromová alej kolem cesty k Vojtěchovu". Za finanční příspěvek jsme nakoupili stromy, keře a kůly. Výsadbu zajistily žáci naší školy za přispění pracovníků obecního úřadu a občanů Hvozdu. O zalévání se budou starat členové SDH Hvozd.Změny v organizaci OÚ ve Hvozdě od 1.11.2019

Pracovnice Pošta partner paní Alena Kvapilová je zároveň hospodářkou Obecního úřadu ve Hvozdě

Na poště můžete tedy mimo poštovních služeb vyřídit:

  • Platba poplatků - odpady, hroby
  • Platba za dřevo a jiné platby
  • Kopírování dokumentů
  • Přihlášení k trvalému pobytu
  • Přihlášky na různé akce a zájezdy pořádané obcí Hvozd
  • Předávat vzkazy starostovi v jeho nepřítomnosti
  • Další organizační záležitosti

Telefonní číslo zůstává stejné a dovoláte se i na poštu 582 383 125

 

Starosta obce

 

Vezměte za kliku, zdali jsem přítomen, v případě nepřítomnosti zavolejte na tel 776 395 759 a domluvíme si schůzku, rád za vámi i zajedu, případně napište SMS s vaším požadavkem.

 

Ověřování podpisů a výpisy z Czech-pointu zatím může provádět pouze starosta

 

Úřední hodiny na OÚ a poště Partner

 

Pondělí     12:00  -        17:00

Úterý         8:00  -        13:00

Středa        12.00 -        17:00

Čtvrtek      8:00  -        13:00

Pátek          8:00  -        13:00

 Cvičení pro ženy

V pondělí 4. 11. 2019 v 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ ve Hvozdě (vchod z MŠ)

začíná cvičení pro ženy s Monikou Burgetovou.

Cena za lekci je 70,- Kč. Další informace jsou k dispozici na facebook.com-cvičení s Monikou Burgetovou.Naše obec obdržela dotaci z Olomouckého kraje na nákup věcného vybavení pro JPO III Hvozd

Datum konání: 10. 6. 2019

Dotace ve výši 32 500,- Kč je určena na 50% pokrytí nákladů na nákup 4 kusů zásahových obleků.logo kraje[5].jpgDotace na pořízení dopravního automobilu pro jednotku JPO III Hvozd

Naše obec obdržela v letošním roce dotaci na pořízení dopravního automobilu Ford Transit pro jednotku JPO III Hvozd.

Generální ředitelství HZS České republiky 420 000,- Kč

Olomoucký kraj  100 000,- Kč

Částkou 68 880,- Kč se podílí na nákupu také Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdě, který bude vozidlo taktéž využívat.

 Obec Hvozd obdržela dotaci z "Programu obnovy venkova" Olomouckého kraje 2019

Naše obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 500 tisíc korun na opravu multifunkčního centra, bývalé hasičské zbrojnice v Klužínku. Novější 1