Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
30
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
1
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
2
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
3
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
4
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
5
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
6
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
7
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
8
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
9
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
10
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
11
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
12
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
13
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
14
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
15
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
16
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
17 18 19
20 21
V úterý 21.5.2024 nebude v Měrotíně z technických důvodů MUDr.Jaroslav Čampiš ordinovat.
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj 24 / 2015

Zpravodaj 24 / 2015  Vydáno 20. prosince 2015

Z jednání zastupitelstva                                                                       

          V letošním roce se zastupitelstvo obce sešlo zatím celkem 5 krát. Na jednotlivých zasedáních se řešily problémy související s opravou budovy bývalé pekárny, nákup pozemků pod touto budovou, dále potom výstavba hasičské zbrojnice, vyhláška o odpadech, jednotlivá rozpočtová opatření a především byl schválen závěrečný účet obce za rok 2014 a též účetní závěrka.  Poslední zasedání se konalo 30. listopadu a byla na něm  schválena smlouva o bezúplatném převodu části domu č. 21 za pekárnou. Ve čtvrtek 17. prosince se ve Vojtěchově v hostinci U posledního Mohykána koná 8. zasedání, na kterém bude hlavním bodem schválení rozpočtu na příští rok. Návrh tohoto rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na webových stránkách. K dnešnímu dni není naše obec zatížena žádným úvěrem a nemá závazky po lhůtě splatnosti.

 Dění v obci     V letošním roce  jsme realizovali tři velké projekty. Jedná se především o zateplení budovy bývalé pekárny ve Hvozdě, kde byla vyměněna okna a vchodové dveře, zatepleny stropy a obvodový plášť a zhotovena fasáda. Vzhled této budovy navrhl architekt Jaroslav Habarta ze Zlína. Jelikož práce na vnitřních úpravách budou v příštím roce pokračovat, museli jsme provést již letos různé zásahy do budovy, které postup prací vyžadoval, aby se již nemuselo zasahovat do venkovního pláště. Obvodový plášť musel být dokončen, neboť podléhá kontrole ze Státního fondu životního prostředí. Jednalo se o překrytí střechy, vybudování nových ramp a stříšek a provedení hloubkové izolace proti vlhkosti. Finanční náklady na zateplení budovy byly 4,2 mil., z čehož 3,4 mil. činila dotace z fondu soudržnosti EU a SFŽP. Výše zmíněné vícepráce nás přišly asi na 1 mil Kč. Na jaře příštího roku bychom zde měli vybudovat ještě dvě ordinace pro praktického a zubního lékaře, klubovnu, místnost pro služby a v 1. patře 5 bytů. Budou-li práce na budově pokračovat je odvislé od schválení rozpočtu na rok 2016, ve kterém jsou peníze na dokončení rekonstrukce vyčleněny.

               Druhou velkou akcí byla výstavba hasičské zbrojnice ve Hvozdě. Naše zásahová jednotka, která měla v letošním roce již 13 výjezdů, tuto budovu velmi nutně potřebovala. V minulém roce jsme za pomoci pracovníků poskytnutých úřadem práce a brigádníků z řad studentů zbourali staré dílny zemědělského družstva, postavili jsme 3 garáže, dílnu pro potřeby obce a sociální zařízení, které slouží jak pro obec, tak pro potřeby hasičů. V letošním roce jsme částečné svépomocí vystavěli hlavní budovu hasičské zbrojnice, která sestává ze 3 velkých garáží, společenské místnosti a šatny. Kolaudace budovy proběhne ještě v letošním roce. Celkové náklady na bourání dílen a stavbu zbrojnice činily 4,5 mil korun, což  je méně než 1/3 rozpočtovaných nákladů. Na výstavbu nám ještě přispěl Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova částkou 300 tisíc korun. Na stavbě se velmi aktivně podíleli samotní hvozdečtí hasiči, ať již při bourání, výstavbě budovy i při jejím dokončení.

               Třetí, ani ne tak pracovně náročnou akcí, ale spíše do objemu financí je nákup nákladního auta s nosičem kontejnerů, čtyř kontejnerů a výkonného štěpkovače pro manipulaci s bioodpady. Podle nové vyhlášky obce o odpadech, která byla letos schválena, budeme v příštím roce rozmisťovat v jednotlivých částech obce kontejnery na bioodpad, které budou potom podle potřeby sváženy na kompostárnu. Náklady na tento projekt činily 2 mil. korun, zde  je však dotace z fondu soudržnosti EU a SFŽP ve výši 90 %, což činí tento projekt velmi finančně zajímavý a bylo by chybou jej nevyužít.

               I když tyto akce byly pro nás velmi finančně náročné, snažili jsme se ještě provádět běžnou údržbu majetku obce a úpravu veřejných prostranství. Ve Vojtěchově jsme koncem roku vybudovali hřiště na volejbal, zbývá dokončit terénní úpravy  a na jaře zasít trávu. V Klužínku jsme za pomoci programu obnovy staveb drobné architektury v Olomouckém kraji opravili kříž před vesnicí směrem ke Hvozdu a nakoupili nové židle na hasičskou zbrojnici. V1. patře zbrojnice byla též přebroušena a nalakována dřevěná podlaha. Ve škole ve Hvozdě jsme museli na jaře vybudovat ve dvoře novou dešťovou kanalizaci, neboť stávající byla v havarijním stavu a všechna voda z okapů tekla do sklepa a do zdí budovy. Při této příležitosti se školní dvůr též vydláždil. Problém s kanalizací byl též na konci vesnice Hvozd směrem ke hřbitovu, kde ústí kanál do příkopu, ve kterém je též veden vodovod. Na základě stížnosti Moravské vodárenské a Správy silnic jsme museli provést protlak pod silnicí a nově vybudovat 100m kanalizace do stávajícího zatrubněného potoka pod zemědělským střediskem.

               V letošním roce též pokračovaly přípravné práce na zasíťování nových parcel pro výstavbu RD. V lokalitě Na Snášelových lukách proběhlo již územní řízení na vodovod a nyní probíhá stavební řízení. Dokončuje se též projekt cesty k zástavbě za Jelínkovým. Zde musíme v příštím roce uložit alespoň obrubníky, aby si majitelé rodinných domů mohli dokončit terénní úpravy, ale stavba cesty je zatím závislá na nedostatku finančních prostředků, neboť prioritou zůstává dokončení vnitřních úprav bývalé pekárny, nyní již vedené jako kulturní středisko, neboť potřebujeme především uspokojit zájemce o byty a nové zdravotní středisko.

 

 

Prezentace jednotlivých spolků v obci

 

 SDH Hvozd - největší spolek v obci a zároveň největší SDH v celém Olomouckém kraji. V jeho řadách je registrováno  158 členů.

 

Jednou z prvních akcí bylo 28. prosince 2014 uspořádání vepřových minihodů ve spolupráci s Obecním úřadem Hvozd a to v prostorách bývalé kovárny.

Týden poté 3. ledna 2015 jsme uspořádali tradiční hasičský ples s hudbou Rose- Band, přičemž místo konání, bylo tradičně v hospodě U Popelků.

Dne 30. dubna bylo v areálu na hřišti uspořádáno pálení čarodějnic a večer taneční zábava s kapelou Kentus rock ze Hvozdu.

Den následující a to 1. května jsme postavili na návsi již tradiční májku, která se tyčila do výšky 23m.

Dne 16. května proběhlo na hřišti ve Hvozdě 1. kolo požární soutěže, tedy „Okrskové cvičení“.

Dne 30. května proběhlo na návsi kácení máje, při kterém byla uvedena parodie na pohádku S čerty nejsou žerty, poté akce pokračovala v areálu na hřišti, kde hrála hudba Rampach Band. 

Dne 1. července proběhla VII. Propagační jízda historických vozidel Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která byla v rámci okresu Prostějov ukončena v naší obci, na tuhle akci jsme připravili malé občerstvení a celou ji doprovázela hudba Holóbkova mozeka.

Dne 25. července proběhl ve Hvozdě na hřišti již šestý ročník požární soutěže pro žáky „O Pohár starosty obce Hvozd“. Po soutěži hrála na hřišti k tanci a poslechu Holóbkova mozeka z Protivanova.

Dne 27. září jsme zorganizovali třetí ročník Svatováclavského vinobraní, které se konalo v areálu na hřišti ve Hvozdě, byl zajištěn burčák, červené a bílé víno. Při akci probíhalo též grilování masa a k poslechu a tanci hrála skupina Happy End z Vilémova.

Za zmínku určitě stojí i jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hvozd, která v uplynulém období vyjížděla celkem třináctkrát ze sedmnácti vyhlášených poplachů a to jak k požárům, tak i k technické pomoci při odstraňování spadlých stromů přes komunikaci, nebo k autonehodám.

 

Za SDH Hvozd    Tomáš Kubálek

 

SDH Vojtěchov - spolek, který zajišťuje kulturu a společenský život ve Vojtěchově čítající 58 členů, 52 mužů a 6 žáků.

 

               Během roku se konalo mnoho akcí. Koncem ledna jsme uspořádali v hostinci U posledního Mohykána hasičský ples s bohatou tombolou. K tanci a poslechu hrála hudba „Alcatraz“ z Měrotína. Koncem dubna proběhlo tradiční stavění máje. 6. května se v areálu Na hřišti od 13 hodin konal dětský den s různými soutěžemi a od 17 hodin tradiční kácení máje s bohatým občerstvením. V červnu jsme se zúčastnili okrskového cvičení. Cvičilo jedno družstvo mužů a jedno družstvo žáků, kde naši žáci obsadili 1.místo. V následujících měsících se naši žáci zúčastnili několika soutěží a pohárů: V Klužínku se umístili na 4. místě, ve Hvozdě „O pohár starosty obce“ taktéž na 4. místě, v měsíci září ve Dzbelu na 3. místě a v náročné soutěži „Hasky“ na sjezdovce v Kladkách na 2. místě. Ve dnech 17. a 18. července jsme se podíleli jako spolupořadatelé na „Country Vojtěchov 2015“. Poslední sobotu v srpnu se konala rozlučka s prázdninami pro místní děti, posedělo se u táboráku a opékaly se špekáčky. V polovině září se konal v garáži na hřišti turnaj ve stolním tenise, kde byla hojná účast. 12. prosince se ještě koná na hřišti valná hromada sboru a v neděli 27. prosince vepřové hody.

 

Za SDH Vojtěchov    Pavel Papaj

 

SDH Klužínek – jediný spolek v Klužínku, zaměřuje se především na činnost s mládeží, uspořádal několik akcí pro děti, především dětský den, soutěž mladých hasičů a na Mikuláše nadílku spojenou s vepřovými hody. Prezentaci o sobě nám do uzávěrky nedodal.

 

 

 

FC Hvozd – sportovní klub, který se věnuje především kopané, má družstvo mužů a družstvo žáků.

 

Fotbalový podzim skončil, radost přinesl jen u žáků

Podzimní část fotbalové sezóny mnoho radosti příznivcům hvozdeckého klubu nepřinesl. Tým mužů se krčí na dně tabulky nejnižší krajské soutěže a reálně mu hrozí sestup. Potěší však výkony družstva žáků FC Hvozd, díky kterým fotbalový potěr přezimuje na třetím místě tabulky jen s těsným odstupem od příčky nejvyšší.

Už před začátkem fotbalové sezóny nám z kádru vypadlo několik opor. Z hostování se vrátil zpátky do Konice František Bílý, těsně před startem soutěže pak vypadla i loňská opora zadních řad Petr Hlavinka. Hned první ostrý zápas pak z kádru vyřadil i dalšího obránce Michala Pírka, který si vážně poranil koleno. K tomu je třeba připočíst i dlouhodobé zranění dalšího hostujícího beka Radka Novotného z Konice. Z obranné řady tak zbylo jen torzo a podepsalo se to i na množství obdržených branek, kdy se nám za celý podzim nepodařilo vzadu udržet čisté konto.

Nedostatek hráčů vyvrcholil v zápasu ve Zvole, kde jsme první půlhodinu museli odehrát jen v devíti lidech, až poté nás doplnili dorostenci. Právě mladí hráči dostali v týmu na podzim nebývalý prostor, často však museli hrát i dva zápasy denně. Přesto patřili na hřišti k oporám a je třeba jejich výkony ocenit.

V druhé polovině podzimu se přeci jen výkony mužstva zlepšily, předváděná hra se konsolidovala, výsledkově se však nadále nedařilo. I přes množství vyložených šancí se totiž týmu nedařilo skórovat, výsledkem je nelichotivé skóre a poslední místo v tabulce.

Přesto neskládáme zbraně, v jarní části sezóny se chceme poprat o záchranu, i ostatní týmy bojují s nedostatkem hráčů a bodový odstup na ostatní kluby není nedostižný. Je třeba přes zimu hodně potrénovat a pokusit se přitáhnout do klubu několik posil, což však nebude vzhledem k situaci s nedostatkem hráčů v celém fotbalu nijak jednoduché.

Co se nepodařilo mužům, fungovalo skvěle u žáků. Díky systematické práci trenérů se podařilo vybudovat tým, který se po nezdarech v prvních sezónách zařadil v okresním přeboru žáků ke špičce. Od letošního roku hrají naši žáci systémem 7+1, menší hřiště jim evidentně svědčí a vidět je to i na výsledcích.

Za celý podzim nezaznamenalo družstvo žáků výraznější výkyv formy, od prvního kola se drží na předních příčkách a výsledkem je krásné třetí místo jen s tříbodovým odstupem na lídra tabulky. Je tedy vidět, že fotbalová budoucnost ve hvozdeckém fotbalu je, jen je třeba v usilovné práci trenérů i hráčů vytrvat.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem příznivcům FC Hvozd za podporu, které si obzvláště vážíme v časech, kdy se úplně nedaří. Děkujeme všem trenérům, sponzorům, realizačnímu týmu, lidem, kteří se starají o údržbu hřiště či provozování občerstvení při zápasech. Děkujeme rovněž hvozdeckým hasičům za bezproblémovou a funkční spolupráci. V neposlední řadě míří naše díky k rodičům našich nejmenších hráčů za čas, který fotbalu věnují. A obrovské poděkování chceme vyjádřit i vedení obce Hvozd, které fotbal dlouhodobě podporuje. Sportu zdar, fotbalu na jaře obzvláště!

 

Za FC Hvozd   Vojtěch Bílý

Myslivecký spolek Hvozd u Konice, z.s.- činnost tohoto spolku není přímo viditelná, ale může nás těšit, že v lese a na polích vidíme stáda srnčí zvěře, občas nějakého zajíce, které v zimě dokrmují a především se starají o odstřel divokých prasat, která jsou velmi přemnožena a páchají značné škody.

Jak je z názvu zřejmé došlo ke změně názvu mysliveckého sdružení na myslivecký spolek. Toto bylo způsobeno rozhodnutím Krajského soudu v Brně na základě nového zákona. Jinak se v organizaci spolku nic nemění.

V tomto roce v důsledku mírné zimy byla usnadněna práce členů s přikrmováním a taktéž spotřeba krmiva byla poměrně malá. V jarním období jsme se aktivně zapojili do brigádnické pomoci ZS Bohuslavice, a.s., kde jsme odpracovali cca 350 hodin na sběru kamení a na některých dalších drobných úpravách v okolí kravína v Klužínku. Díky tomuto nám vychází vedení ZS vstříc při zajišťování potřebného krmiva pro zimní přikrmování. Zde je nutné poděkovat ing. Karlu Polákovi, předsedovi představenstva, že nám vychází vstříc při této činnosti. Dále bylo odpracováno značné množství hodin pro vlastní mysliveckou činnost při opravách mysliveckých zařízení v honitbě.

Stavy zvěře zůstávají na stejných hodnotách jako v minulém období. Úbytek je u zajíců, který je způsoben přemnožením černé zvěře, která jako typický všežravec, zlikviduje „na co přijde“ včetně mladých zajíčků, srnčat i ptáků hnízdcích na zemi a na tento negativní vývoj má také vliv vysokými stavy lišek. V tomto roce bylo uloveno prozatím  38 kusů černé zvěře a 30 kusů lišek. Koncem října jsme pořádali hon, kde bylo sloveno 75 bažantů, čtyři lišky a 1 kus černé zvěře. Akce za účasti 100 střelců byla velmi kladně hodnocena a byla také přínosem do pokladny spolku.

Spolek má v současně době 25 členů. Z těchto 25 členů budou dva mladí myslivci na poslední leči po honě 28.12.2015 pasováni na „opravdové myslivce“. Jedná se o Miroslava Ellnera ml. a Michala Koudelku.

Za MS Hvozd   František Koutný

Základní a mateřská škola ve Hvozdě – příspěvková organizace zřizovaná obcí Hvozd, jejímž cílem je zajištění výuky a výchovy našich dětí, která se velkou měrou podílí na kulturním a společenském dění v obci. Je potěšitelné, že naše škola velmi dobře připraví děti na další studium, ať již na druhém stupni, ale naše děti se neztratí ani na osmiletém gymnáziu v Konici, případně na vyšších školách.

Rok ve škole

ZŠ a MŠ ve Hvozdě navštěvuje 28 dětí v MŠ a 25 žáků v ZŠ.

Na škole pracují kroužky – vaření – p. Vánská, keramika – p. Zapletalová, florbal – p. Zatloukal, výtvarný – p. Voráčová/Zatloukalová, náboženství – P. Zaczyk, šachy –p. Šádek, angličtina v MŠ – p.Křivánková, přípravka na gymnázium – p.Voráčová, večerní florbal – p. Čížek a ve školce taneční škola Hubený.

V průběhu roku, kromě učení, výuky plavání v Mohelnici a návštěv divadla v Prostějově, škola pořádala dětský maškarní ples, ples pro dospělé, Velikonoční dělání, Pálení čarodějnic, Strašidelný mlýn, projekt Škola v Bradavicích, vítání občánků, vánoční trhy, rozsvěcování stromečku a Čertovský běh.

Školu také navštěvuje pravidelně paní logopedka a spousta žáků jezdí do ZUŠ v Konici. Je potěšitelné, jak jsou naši žáci aktivní a že stíhají takové množství aktivit.

Škola také získala dotaci na projekt KRAJINNÉ OBRAZY, které jsme umístili v okolí obce a každý je může navštívit.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomáhají zajišťovat školní akce – jednotlivci, spolky (SDH), OÚ a hlavně těm, kteří vedou na škole kroužky.

Pokud by někdo z občanů měl zájem vést nějaký kroužek nebo má dobrý nápad, ať se ve škole určitě zastaví J.

Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy

 

Kulturní a společenské akce

 

Obec Hvozd se podílela na pořádání některých již zmíněných akcí a sama uspořádala několik oblíbených zájezdů. V květnu to byl třídenní zájezd do Českého Švýcarska, kde jsme mimo jiné  navštívili podzemní továrnu z 2. světové války, podnikli jsme pěší výlet na Pravčickou bránu a do soutěsek u Hřenska a podívali jsme se i na hrad Königstein tyčící se na stolové hoře nad řekou Labe v Sasku. Dále jsme uspořádali zájezd na Velkou pardubickou, kde jsme všichni vychutnali vítězství koně Nikase ze stáje Stanislava Popelky v hlavním dostihu. Koncem listopadu jsme uspořádali autobusový zájezd do divadla v Prostějově na velmi pěkné představení „ Zločin v Posázavském pacifiku“. Pro seniory jsme uspořádali poslední listopadovou sobotu již tradiční předadventní posezení s Holóbkovó mozekó v sále hostince U Popelků, které má vždy veliký ohlas. Letos jsme opět při této akci přivítali do obce pět nových občánků, kteří si s námi trpělivě vyslechli vánoční koncert, než začala volná zábava.

               Také naše ženy se snažily přispět k příjemné předvánoční atmosféře a uspořádaly zájezd do obchodního domu Ikea v Ostravě a krásnou Vánoční výstavu v prostorách školní jídelny. Garantem těchto akcí je každoročně Veronika Voglová.

               Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání jednotlivých akcí. Řediteli školy a předsedovi kulturní komise Mgr. Waldemaru Zatloukalovi, předsedům spolků v obci, trenérům mládeže a všem ostatním, kteří přispěli k rozvoji společenského dění v obci.

 

Pozvánky:

- úterý 22.12.2015 zájezd dětí do vánoční Olomouce

- neděle 27.12. 2015 Memoriál Miroslava Labonka v sálové kopané – hala Hvozd,

- neděle 27.12. 2015 vepřové hody ve Vojtěchově

- úterý 29.12. 2015 tradiční setkání na návsi ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd,

- sobota  9.1. 2016 tradiční hasičský ples SDH Hvozd

- sobota 30.1.2016 Maškarní ples pro dospělé – sál U Popelků, ZŠ Hvozd

 

 

Upozornění občanům

 

Kdo z občanů nemá uhrazen poplatek za odvoz odpadů, ať tak učiní co nejdříve.

 

Upozorňujeme občany, že platí zákaz volného pobíhání psů po veřejném prostranství. Žádáme důrazně majitele, aby si své psy řádně zabezpečili a zabránili tak poranění, zejména dětí.

 

 

 

Kolik nás tu žije?       K 1. 12. 2015 žije v našich obcích celkem 628 občanů.

                                             Během roku se 12 občanů přistěhovalo a 3 se odstěhovali.

 

V letošním roce se narodily zatím 4 děti:                 Od počátku roku nás navždy opustili:

 

Anežka Dostálová                                                      Chromá Marie Vojtěchov              1924      

Sebastián Zapletal                                                     Vlček Leopold  Vojtěchov            1940

Veronika Zatloukalová                                               Müller Vladimír Hvozd                 1939

Petr Dohnal                                                               Labonek Pavel     Klužínek           1962

                                                                                 Jura Antonín Skalka                     1932

 

Svá životní jubilea letos oslavili:

 

Grygová Marie                                 Hvozd                        1924

Vyroubalová Marie                          Otročkov                    1930

Labonková Růžena                          Klužínek                     1940

Jedličková Božena                          Hvozd                         1945

Vyroubal Stanislav                          Hvozd                         1945

Kučerová Věra                                 Hvozd                        1940

Přidalová Marie                                Hvozd                        1940

Grulichová Miloslava                        Hvozd                        1945

Vlčková Jindřiška                             Vojtěchov                  1922

Vánský Jiří                                       Hvozd                        1945

Gryga Antonín                                  Hvozd                        1945

Vyroubalová Jarmila                        Otročkov                    1930

Spáčilová Věra                                 Hvozd                         1940

Pospíšil Karel                                   Vojtěchov                   1940

Koutný František                             Hvozd                         1945

Müllerová Karla                               Hvozd                         1945

Rec Jaroslav                                    Hvozd                         1945

Zapletal František                            Vojtěchov                   1935

Labounek Viktor                              Hvozd                         1940

Vyroubal František                          Hvozd                         1945

Bílková Miloslava                             Vojtěchov                   1945