Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj 16/2009

Zpravodaj 16/2009Říjen 2008 – březen 2009

Obecní úřad Hvozd

Vydáno 20.března 2009

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Hvozd se od října loňského roku sešlo celkem čtyřikrát a projednávalo především prodej pozemků pro výstavbu RD v areálu na „Snášelových lukách“, nákupy a prodeje pozemků, rozpočtové změny a především 1. změnu územního plánu, která byla zadána urbanistickému středisku v Brně. Aby obec zajistila opravy svého majetku a další rozvoj, musí získat další peníze do svého rozpočtu z jiných zdrojů a to především z dotačních titulů kraje, jednotlivých ministerstev a Evropské unie. Tyto dotace jsou přísně účelové a obec si nemůže vybírat na co potřebuje nutně peníze, ale na jaký program byla dotace vyhlášena. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude podána žádost o dotace z Olomouckého kraje a to z „Programu obnovy venkova“ na opravu střechy školy a výměnu oken na přístavbě ve výši 500 tisíc korun, z programu „Obnova staveb drobné architektury“ na opravu kříže v Klužínku ve výši 50 tisíc korun, z programu „Věcné vybavení jednotek požární ochrany“ žádost o dotaci ve výši 25 tisíc na dovybavení zásahové jednotky JPO III Hvozd a z programu „Opatření ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích“ byla podána ještě žádost o dotaci na výstavbu vjezdového ostrůvku do obce Hvozd od Luké. Žádost sice podala obec, ale realizátorem akce by byla správa silnic a obec podle záměru by se podílela pouze projektovou dokumentací a pozemky. V rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj „ Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“ jsme podali žádost o dotaci 250 tisíc na vybavení školní jídelny a herny mateřské školy. V rámci operačního programu Evropské unie „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ máme podánu žádost o dotaci na ozelenění všech návsí v jednotlivých částech v částce 400 tisíc korun. Téměř u všech těchto dotací je třeba zajistit finanční spoluúčast z rozpočtu obce. Na letošních schůzích se projednával ještě záměr využití pekárny a možnost odkupu zemědělského dvora ve Hvozdě. Zastupitelstvo též schválilo, že na území všech částí obce nebude možné budovat větrné a solární elektrárny.

* * * * *

Společenské události:

narození: Od dubna loňského ruku se v obci narodilo pouze jedno dítě

Matoušek Michal 30.11.2008 Hvozd 152

jubilea:
Jurová Jitka Hvozd 26.10.1938
Zapletal Milan Klužínek 23.11.1938
Obíralová Zdeňka Hvozd 14.1.1934
Dostálová Marie Hvozd 31.1.1929
Hanosová Cecilie Hvozd 15.2.1924
Šindlerová Zdeňka Klužínek 24.2.1939
Slavíčková Marta Vojtěchov 20.3.1939
Grygová Marie Hvozd 28.3.1924


opustili nás:
Vařeková Zdeňka ze Hvozdu 1930
Bušina Jaroslav ze Hvozdu 1947
Nerušilová Františka z Vojtěchova 1916


* * * * *

Kulturní a společenské akce:

Koncem loňského roku a začátkem letošního proběhla celá řada kulturních, společenských a sportovních akcí na kterých se podílely vedle školy a obce též všechny spolky v obci.
Škola uspořádala hned po začátku nového školního roku zájezd do Toulcových maštalí, zříceniny hradu Košumberk, zámku Nové hrady a bazénu ve Svitavách. Děti si budou určitě tento výlet pamatovat, neboť po náročné trase se nám pokazil autobus, ale během koupání v bazénu byl přistaven náhradní. Krásným zážitkem pro děti byly slavnosti světel, které škola pořádala jeden říjnový podvečer na hřišti. Pouštěly se světelné balony, buď vlastní výroby, nebo kupované, které osvětlovaly noční oblohu při svém letu směrem na Stráž. V naší vánočně vyzdobené škole se tradičně před vánocemi konaly besídky dětí ze školy i mateřské školky a vánoční atmosféru umocnil zájezd do Olomouce na filmové představení Madagaskar II v kině Metropol, výstavu Josefa Lady a prohlídku vánočních trhů. Děti se ještě letos v zimě bavily na maškarních karnevalech ve Hvozdě a Vojtěchově a v maskách slavily i masopust.
O sportovní dění se postaral během podzimu fotbalový klub FC Hvozd, který skončil v okresní soutěži na 6. místě. Koncem roku proběhlo za finančního přispění obce a mikroregionu několik turnajů v tělocvičně. Byl to turnaj v nohejbalu, stolním tenisu a především 1.ročník memoriálu Miroslava Labonka v sálové kopané starších pánů. Tělocvična je přes zimu plně využita a to nejen našimi občany, ale chodí zde hrát sálovou kopanou, tenis a nohejbal i sportovci ze širokého okolí.
Hasiči, jako každoročně, uspořádali hasičské plesy ve Hvozdě a Vojtěchově, které byly hojně navštíveny. Hvozdečtí hasiči se pravidelně každou první neděli v měsíci scházejí v hasičské zbrojnici, kde se provádí kontrola a údržba techniky. Jen v letošním roce měli hasiči již pět výjezdů k různým požárům. Loni před koncem roku mělo již podruhé velký úspěch setkání občanů na návsi ve Hvozdě, kde se v polní kuchyni svařovalo víno a podávalo se vařené maso přímo z kotle. Obdobnou akci uspořádali i hasiči ve Vojtěchově, s tím rozdílem, že místo vařeného masa byl guláš.
Myslivci loni na podzim uspořádali 3 hony, kde zúročili výsledky své celoroční práce, za což jim byla odměnou veliká účast myslivců ze širokého okolí.
Obecní úřad uspořádal ještě v listopadu v sále u Popelků setkání seniorů, kde vystoupila s přednáškou o bylinách a jejich léčivých účincích Mgr. Podhorná z Brodku u Konice a poté následovala volná zábava při harmonice. Abychom se něco dozvěděli i o nejstarších dějinách naší obce, uspořádal ještě obecní úřad v hostinci na hřišti přednášku s názvem „ Hvozd od pravěku po současnost“, která překvapila velikou návštěvností. Přednášel Mgr. Pavel Moš z muzea Prostějovska.

Oznámení občanům

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU bude v sobotu 28.března 2009 Žádáme občany, aby odpad vozili až v určený čas, neboť hlavně ve Hvozdě se situace při navezení odpadu již předem zbytečně komplikuje a odpady se lépe třídí přímo z vozíků.
Klužínek 8:00 - 8:15
Otročkov 8:30 - 8:45
Vojtěchov 9:00 - 9:15
Hvozd 9:30 - 10:00
POPLATEK ZA ODPADY Poplatek za odpady je na stejné výši, jako v loňském roce a činí 350,- Kč na osobu nebo rekreační objekt. Osoby nad 80 let a třetí a další dítě v rodině jsou od poplatku osvobozeny. Poplatky se vybírají na OÚ ve Hvozdě a dále:
Klužínek - pondělí 30. března v 16:00, Vojtěchov - středa 1. dubna 16:00, Otročkov – středa 1. dubna 17:00
Poplatek můžete uhradit i na účet obce 3522701/0100, variabilní symbol číslo domu a před něj číslo 1 ve Hvozdě, číslo 2 ve Vojtěchově , číslo 3 v Klužínku a číslo 4 na Otročkově.

Průběžně je třeba také hradit poplatky za internet !!!

Informace oblastního oddělení policie Konice
Od 1. ledna letošního roku došlo k reorganizaci policie ČR. Vznikla samostatná krajská ředitelství a naše obec zatím patří pod Krajské ředitelství Severomoravského kraje, územní odbor Prostějov a oblastní oddělení Konice, Masarykovo náměstí 36. Kontakt: 582 396 212, pvoopkonic@mvcr.cz . Zde se můžete obrátit v případě ohrožení, nebo různých jiných událostí, které není možné vyřešit bez pomoci policie.

Změna ordinačních hodin MUDr. Čampiše

Pondělí 6:30 – 10:00 Bouzov 11:30 – 13:30 Bílá Lhota
Úterý 7:30 – 10:30 Luká 11:30 – 13:30 Hvozd
Středa 7:00 – 12:00 Bouzov 13:00 - 18:00 Objednání
Čtvrtek 8:00 – 12:30 Luká + možnost objednání
Pátek 7:00 – 9 :30 Bílá Lhota 10:30 – 13:00 Bouzov

telefony zdravotní střediska: Bouzov - 585 346 284
Luká - 585 345 220
Bílá Lhota- 585 340 106
Domů - 585 346 471
Mudr. Eliášová Vlasta – ordinace Brodek u Prostějova : 582 371 051


Tabulka stavu obyvatel po jednotlivých částech.

Stav k 1.1.08 Nar. Přistěh.
Odstěh. úmrtí Stav k 31.12.
2008 Děti do 15 r Obč. nad 60 ženy muži Prům. věk
Hvozd 415 5 4 7 5 412 97 81 203 208 37,5
Klužínek 95 2 12 1 84 * 10 * 18 42 41 42,4
Otročkov 30 1 2 27 2 6 17 10 46
Vojtěchov 109 2 1 110 13 33 49 63 44,2
celkem 649 5 8 20 9 633 122 138 311 322 39,7
* v Klužínku je přihlášeno ještě 9 občanů, kteří zde již nebydlí

Nejčastější příjmení a jména Vyroubal - Vyroubalová 25 Marie 37
v celé obci Švec – Švecová 23 Josef 35
Zapletal – Zapletalová 17 František 21
Dostál – Dostálová 16 Pavel 19
Müller – Müllerová 16 Jiří 16
Rec- Recová 15 Anna 13

Pozvánky:

Zájezd hasiči Hvozd – výrobna tvarůžků Loštice, pivovar Litovel v pátek 27.3.2009 v 10:30 odjezd
Eva a Vašek – Jesenec sobota 28.3.2009 v 18:00 hod. pořádá OÚ Rakůvka vstupenky na OÚ Hvozd
Velikonoční dělání – budova školy v sobotu 4.dubna 2009 v 9:00
Pálení čarodějnic – 30.dubna 2009 hřiště Hvozd
Operetní melodie – sobota 16. května 2009 v hostinci U Popelků.

Vydáno nákladem 250 ks.