Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Odečty vodoměrů ve Vojtěchově - 13.- 14. 6. 2024
14
Zájezd do Hvozdu u Plas v termínu 14.6. - 16.6. 2024
Odečty vodoměrů ve Vojtěchově - 13.- 14. 6. 2024
15
Zájezd do Hvozdu u Plas v termínu 14.6. - 16.6. 2024
16
Zájezd do Hvozdu u Plas v termínu 14.6. - 16.6. 2024
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj - 17/2009

Zpravodaj - 17/2009Obecní úřad Hvozd

Duben - září 2009 Obecní úřad Hvozd

Vydáno 24. září 2009 nákladem 250 ks

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Hvozd se od března sešlo celkem třikrát. Projednávalo a schválilo rozpočet obce a případné rozpočtové změny v roce 2009, závěrečný účet obce za rok 2008, nákup zemědělského střediska ve Hvozdě, nákup pozemků pod budovou pekárny a na posledním zasedání zadání 1. změny územního plánu obce Hvozd.
Využití budovy bývalé pekárny a záměr přestavět obřadní síň na hřbitově na moderní kapli byl též projednáván na besedě s občany 5. srpna v zasedací místnosti OÚ, kde byly představeny studie obou objektů a ve volné besedě se mohli občané s těmito záměry seznámit a případně vznést své připomínky. Z budovy pekárny, kterou odvolací krajský soud v Brně přiřkl do vlastnictví obce, by měl vzniknout polyfunkční dům s obecním úřadem, obchodem, ordinacemi lékaře a zubaře, dvěma klubovnami a šesti byty. Poněvadž finanční možnosti obce jsou dosti omezené, čekáme na vyhlášení výzvy z regionálního operačního programu z Evropských fondů, kterým by se přestavba dala financovat. Přestavba obřadní síně na kapli vzešla z diskuze, jak využít tento objekt, který dnes slouží pouze jako urnové místo. Studie řeší i nadále umístění uren a především důstojné místo pro konání rozloučení se zesnulými. Před kaplí bude stupňovitá terasa a při rozevření prosklených dveří se obřadu může zúčastnit větší počet lidí. Studie je též k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Základní kámen, který zhotovil kameník pan Emil Müller z Ludmírova, bude požehnán 27.září 2009 papežem Benediktem XVI v Brně u příležitosti jeho návštěvy v naší republice a poté uložen v kapli ve Hvozdě.

* * * * *

Společenské události:

narození: V letošním roce se narodili zatím tři noví občánci

Prucek Robin 2.6.2009
Komárek Matěj 28.8.2009
Švecová Eliška 30.8.2009
jubilea:
Doláková Antonie Hvozd 2. 6. 1919
Zapletalová Marie Vojtěchov 20. 7. 1929
Vyroubalová Marie Hvozd 134 30. 7. 1934
Chromá Marie Vojtěchov 26. 8. 1924

opustili nás:
Rec Josef ze Hvozdu 1944
Páleník Vojtěch z Klužínka 1954
Páleníková Helena z Klužínka 1956
César Miroslav ze Hvozdu 1961
Oháňková Anežka ze Hvozdu 1921


* * * * *

Kulturní a společenské akce:

O kulturní dění v obci se tradičně stará nejvíce základní škola a místní hasiči. Škola uspořádala koncem minulého školního roku celou řadu akcí. Zájezd do Chorvatska, pochod do Javoříčka, Pohádkový les, dopravní soutěž pro děti a v rámci výuky plavání několik návštěv bazénu. Velký úspěch měl týden včeliček, kdy děti i kantoři chodili do výuky v přestrojení za včelky. Mateřská škola navštívila zoo na Svatém Kopečku, dále uspořádala taneční vystoupení a před začátkem prázdnin maturitu pro předškoláky. Před začátkem nového školního roku se finišovalo s přestavbou jídelny a mateřské školy a z tohoto důvodu jsme již nestihli uspořádat dětský den. Aby děti nebyly ochuzené, tak pojedou v pátek 25. září na výlet na Kunětickou horu, navštíví perníkovou chloupku pod Kunětickou horou a zříceninu hradu Potštejn. Na zpáteční cestě se zastaví ještě v muzeu řemesel v Letohradě. Škola se též připravuje na soutěž Hvozdecká superstar, jejíž premiéra bude tento podzim.
Hasiči z Vojtěchova uspořádali pro děti dvakrát dětský den na hřišti a podíleli se též na zajištění country festivalu. Taktéž hvozdečtí hasiči nezůstali pozadu, uspořádali dva letní karnevaly, hasičské cvičení a v sobotu 8. srpna posezení pod ořechy s dechovou hudbou „Holóbkova mozeka“ O sportovní dění se postaral během jara fotbalový klub FC Hvozd, během prázdnin proběhl turnaj starých pánů a několik přátelských zápasů. V Klužínku již tradičně uspořádali v červenci zápas ženatých a svobodných ve fotbale.Nyní již probíhá nové kolo okresního přeboru II. třídy mužů. Také ženy po letní přestávce se opět každý čtvrtek v 19:30 hodin scházejí v tělocvičně, aby rozhýbaly svoje těla. Cvičení opět vede paní Marcela Jozífková z Konice a zve i další zájemkyně z širokého okolí.
V souvislosti s červnovými povodněmi a na žádost řady občanů Rada obce rozhodla o vyhlášení sbírky na pomoc postiženým povodněmi. Sbírkou bylo vybráno 32 470,- Kč a s příspěvkem obce, který činil 8 000,- Kč bylo celkem shromážděno 40 470,- Kč, které byly neprodleně předány přímo starostovi obce Skorošice u Javorníka. Všem asi sedmdesáti dárcům i těm, kteří přispěli jiným způsobem patří veliký dík.

Dění v obci

V letošním roce se nám konečně podařilo vyměnit eternitovou krytinu na střeše školy, která sloužila již téměř sto let a byla ve špatném stavu. Současně byla provedena výměna zbytku oken na novější části budovy školy. Na tuto akci ze 60% financovanou Olomouckým krajem jsme obdrželi dotaci 500 tisíc korun.V rámci programu MMR zapojení dětí do komunitního života v obci jsme vybavili jídelnu a hernu MŠ novým nábytkem, hracími prvky a novými radiátory. Dotace 250 tisíc v tomto případě činila 70% celkové částky. Z vlastních prostředků a za pomoci pracovníků zaměstnaných na veřejně prospěšné práce byl ještě vybudován chodník na hřišti ve Vojtěchově, propustek v Klužínku a vyčištěn rybník na Otročkově. Z bezpečnostních důvodů budou ještě pokáceny stromy v potoku pod Hvozdem.
V tomto týdnu se začalo se stavbou vjezdového ostrůvku od Luké, který je financován z dotace od Olomouckého kraje Obec musí dle schválené smlouvy vlastním nákladem zřídit osvětlení.
Během měsíce října dojde k realizaci projektu ozelenění návsi a to ve všech čtyřech částech obce. Tento projekt v hodnotě 300 tisíc je z 90% financován z Evropských fondů přes SFŽP. V rámci projektu, jehož realizaci ve výběrovém řízení vysoutěžila firma pana Mádera z Čech pod Kosířem bude pokáceno několik stromů a vysázeno více než sto stromů. Projekt je k nahlédnutí na OÚ.

Oznámení občanům

Svatováclavské hody - mše svatá ve Hvozdě v pondělí 28.září v 8:30 hodin
- hodová zábava v sobotu 26.září ve 20:00 v hostinci U Popelků – country hudba
Michalské hody - mše svatá ve Vojtěchově v neděli 4.října v 10:30 hodin
ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU bude v sobotu 10.října 2009.
Klužínek 8:00 - 8:15
Otročkov 8:30 - 8:45
Vojtěchov 9:00 - 9:15
Hvozd 9:30 - 10:00


POPLATEK ZA ODPADY a internet

Kdo nemá ještě uhrazen, ať tak učiní co nejdříve.
Pozvánky: Zájezd na Velkou Pardubickou v neděli 11. října – zájemci ať se přihlásí na OÚ
Setkání občanů, především důchodců – konec listopadu ( Holóbkova mozeka)