Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Vítání občánků, rozsvícení vánočního stromku a posezení ve Sportklubu ve Hvozdě
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj - 17/2009

Zpravodaj - 17/2009Obecní úřad Hvozd

Duben - září 2009 Obecní úřad Hvozd

Vydáno 24. září 2009 nákladem 250 ks

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Hvozd se od března sešlo celkem třikrát. Projednávalo a schválilo rozpočet obce a případné rozpočtové změny v roce 2009, závěrečný účet obce za rok 2008, nákup zemědělského střediska ve Hvozdě, nákup pozemků pod budovou pekárny a na posledním zasedání zadání 1. změny územního plánu obce Hvozd.
Využití budovy bývalé pekárny a záměr přestavět obřadní síň na hřbitově na moderní kapli byl též projednáván na besedě s občany 5. srpna v zasedací místnosti OÚ, kde byly představeny studie obou objektů a ve volné besedě se mohli občané s těmito záměry seznámit a případně vznést své připomínky. Z budovy pekárny, kterou odvolací krajský soud v Brně přiřkl do vlastnictví obce, by měl vzniknout polyfunkční dům s obecním úřadem, obchodem, ordinacemi lékaře a zubaře, dvěma klubovnami a šesti byty. Poněvadž finanční možnosti obce jsou dosti omezené, čekáme na vyhlášení výzvy z regionálního operačního programu z Evropských fondů, kterým by se přestavba dala financovat. Přestavba obřadní síně na kapli vzešla z diskuze, jak využít tento objekt, který dnes slouží pouze jako urnové místo. Studie řeší i nadále umístění uren a především důstojné místo pro konání rozloučení se zesnulými. Před kaplí bude stupňovitá terasa a při rozevření prosklených dveří se obřadu může zúčastnit větší počet lidí. Studie je též k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Základní kámen, který zhotovil kameník pan Emil Müller z Ludmírova, bude požehnán 27.září 2009 papežem Benediktem XVI v Brně u příležitosti jeho návštěvy v naší republice a poté uložen v kapli ve Hvozdě.

* * * * *

Společenské události:

narození: V letošním roce se narodili zatím tři noví občánci

Prucek Robin 2.6.2009
Komárek Matěj 28.8.2009
Švecová Eliška 30.8.2009
jubilea:
Doláková Antonie Hvozd 2. 6. 1919
Zapletalová Marie Vojtěchov 20. 7. 1929
Vyroubalová Marie Hvozd 134 30. 7. 1934
Chromá Marie Vojtěchov 26. 8. 1924

opustili nás:
Rec Josef ze Hvozdu 1944
Páleník Vojtěch z Klužínka 1954
Páleníková Helena z Klužínka 1956
César Miroslav ze Hvozdu 1961
Oháňková Anežka ze Hvozdu 1921


* * * * *

Kulturní a společenské akce:

O kulturní dění v obci se tradičně stará nejvíce základní škola a místní hasiči. Škola uspořádala koncem minulého školního roku celou řadu akcí. Zájezd do Chorvatska, pochod do Javoříčka, Pohádkový les, dopravní soutěž pro děti a v rámci výuky plavání několik návštěv bazénu. Velký úspěch měl týden včeliček, kdy děti i kantoři chodili do výuky v přestrojení za včelky. Mateřská škola navštívila zoo na Svatém Kopečku, dále uspořádala taneční vystoupení a před začátkem prázdnin maturitu pro předškoláky. Před začátkem nového školního roku se finišovalo s přestavbou jídelny a mateřské školy a z tohoto důvodu jsme již nestihli uspořádat dětský den. Aby děti nebyly ochuzené, tak pojedou v pátek 25. září na výlet na Kunětickou horu, navštíví perníkovou chloupku pod Kunětickou horou a zříceninu hradu Potštejn. Na zpáteční cestě se zastaví ještě v muzeu řemesel v Letohradě. Škola se též připravuje na soutěž Hvozdecká superstar, jejíž premiéra bude tento podzim.
Hasiči z Vojtěchova uspořádali pro děti dvakrát dětský den na hřišti a podíleli se též na zajištění country festivalu. Taktéž hvozdečtí hasiči nezůstali pozadu, uspořádali dva letní karnevaly, hasičské cvičení a v sobotu 8. srpna posezení pod ořechy s dechovou hudbou „Holóbkova mozeka“ O sportovní dění se postaral během jara fotbalový klub FC Hvozd, během prázdnin proběhl turnaj starých pánů a několik přátelských zápasů. V Klužínku již tradičně uspořádali v červenci zápas ženatých a svobodných ve fotbale.Nyní již probíhá nové kolo okresního přeboru II. třídy mužů. Také ženy po letní přestávce se opět každý čtvrtek v 19:30 hodin scházejí v tělocvičně, aby rozhýbaly svoje těla. Cvičení opět vede paní Marcela Jozífková z Konice a zve i další zájemkyně z širokého okolí.
V souvislosti s červnovými povodněmi a na žádost řady občanů Rada obce rozhodla o vyhlášení sbírky na pomoc postiženým povodněmi. Sbírkou bylo vybráno 32 470,- Kč a s příspěvkem obce, který činil 8 000,- Kč bylo celkem shromážděno 40 470,- Kč, které byly neprodleně předány přímo starostovi obce Skorošice u Javorníka. Všem asi sedmdesáti dárcům i těm, kteří přispěli jiným způsobem patří veliký dík.

Dění v obci

V letošním roce se nám konečně podařilo vyměnit eternitovou krytinu na střeše školy, která sloužila již téměř sto let a byla ve špatném stavu. Současně byla provedena výměna zbytku oken na novější části budovy školy. Na tuto akci ze 60% financovanou Olomouckým krajem jsme obdrželi dotaci 500 tisíc korun.V rámci programu MMR zapojení dětí do komunitního života v obci jsme vybavili jídelnu a hernu MŠ novým nábytkem, hracími prvky a novými radiátory. Dotace 250 tisíc v tomto případě činila 70% celkové částky. Z vlastních prostředků a za pomoci pracovníků zaměstnaných na veřejně prospěšné práce byl ještě vybudován chodník na hřišti ve Vojtěchově, propustek v Klužínku a vyčištěn rybník na Otročkově. Z bezpečnostních důvodů budou ještě pokáceny stromy v potoku pod Hvozdem.
V tomto týdnu se začalo se stavbou vjezdového ostrůvku od Luké, který je financován z dotace od Olomouckého kraje Obec musí dle schválené smlouvy vlastním nákladem zřídit osvětlení.
Během měsíce října dojde k realizaci projektu ozelenění návsi a to ve všech čtyřech částech obce. Tento projekt v hodnotě 300 tisíc je z 90% financován z Evropských fondů přes SFŽP. V rámci projektu, jehož realizaci ve výběrovém řízení vysoutěžila firma pana Mádera z Čech pod Kosířem bude pokáceno několik stromů a vysázeno více než sto stromů. Projekt je k nahlédnutí na OÚ.

Oznámení občanům

Svatováclavské hody - mše svatá ve Hvozdě v pondělí 28.září v 8:30 hodin
- hodová zábava v sobotu 26.září ve 20:00 v hostinci U Popelků – country hudba
Michalské hody - mše svatá ve Vojtěchově v neděli 4.října v 10:30 hodin
ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU bude v sobotu 10.října 2009.
Klužínek 8:00 - 8:15
Otročkov 8:30 - 8:45
Vojtěchov 9:00 - 9:15
Hvozd 9:30 - 10:00


POPLATEK ZA ODPADY a internet

Kdo nemá ještě uhrazen, ať tak učiní co nejdříve.
Pozvánky: Zájezd na Velkou Pardubickou v neděli 11. října – zájemci ať se přihlásí na OÚ
Setkání občanů, především důchodců – konec listopadu ( Holóbkova mozeka)