Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Hasičské cvičení 1. okrsku v sobotu 22.6.2024 na hřišti ve Hvozdě ve 14:00 hodin
23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj - 18/2010

Zpravodaj - 18/2010Obecní úřad Hvozd

Vydáno 7. prosince 2010 nákladem 250 ks

Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2011.

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se sešlo letos ve starém složení celkem 5 krát. Byl schválen rozpočet obce na letošní rok, závěrečný účet obce za rok 2009, projednáno hospodaření školy a rozdělení hospodářského výsledku této příspěvkové organizace. Na zasedáních se projednávaly ještě prodeje a nákupy pozemků a další věci přímo související s chodem obce. Zastupitelstvo též schválilo stejný počet členů zastupitelstva na další volební období.
Ve dnech 15. a 16. října se konaly volby do zastupitelstva obce. Nové patnáctičlenné zastupitelstvo se sešlo na ustavujícím zasedání, kde zvolilo starostu, místostarostu, členy rady a členy finančního, kontrolního a kulturního výboru. Starosta a místostarosta zůstávají stávající a v radě zasedl vedle Ing. Josefa Šimka ještě Josef Zapletal a Ing. Josef Faltýnek ml. z Vojtěchova.
Na 2. zasedání nové zastupitelstvo schválilo 1. změnu územního plánu, která byla realizovaná za finančního přispění Olomouckého kraje z programu POV 2010 a novou vyhlášku o odpadech, která však ponechává poplatek ve stávající výši 350 Kč na občana. Letos plánujeme ještě jedno zasedání v hostinci ve Vojtěchově, na které zveme všechny občany.
Nové zastupitelstvo si dalo za cíl zkvalitnit život v naší vesnici, a proto pro další rozvoj obce bychom uvítali i podněty z řad spoluobčanů.


* * * * *

Společenské události:

narození: V letošním roce se narodilo pět nových občánků a kluci vedou.

Vaňáková Anna 11.2. 2010
Mrňka Petr 13.2. 2010
Zatloukal Waldemar 28.3. 2010
Oháňka Přemysl 21.5. 2010
Kutý Dominik 29.6. 2010


jubilea:
Jedličková Ludmila Hvozd 31. 1. 1920
Moťková Anna Hvozd 18. 2. 1930
Šmíd Josef Hvozd 10. 4. 1935
Vyroubalová Marie Otročkov 17. 4. 1930
Doláková Antonie Hvozd 2. 6. 1919
Vysloužilová Bohumila Vojtěchov 16. 6. 1920
Labonková Růžena Klužínek 21. 6. 1940
Kučerová Věra Hvozd 4. 8. 1940
Vaňáková Stanislava Vojtěchov 8. 8. 1940
Přidalová Marie Hvozd 8. 8. 1940
Vyroubalová Jarmila Otročkov 17. 10. 1930
Spáčilová Věra Hvozd 25. 10. 1940
Pospíšil Karel Vojtěchov 29. 10. 1940
Zapletal František Vojtěchov 15. 12. 1935
Labounek Viktor Hvozd 15. 12. 1940
Vlček Leopold Vojtěchov 21. 12. 1940opustili nás:
Hradilová Vlasta ze Hvozdu č.4 1928
Ing. Popelka Stanislav ze Hvozdu 1940
Škorvánková Šarlota z Klužínka 1920
Vlčková Terezie z Vojtěchova 1927
Sléha František z Vojtěchova 1934


* * * * *

Kulturní a společenské akce:

Pro pobavení dětí byly uspořádány s pomocí školy, hasičů a hostince U posledního Mohykána dva dětské karnevaly, dětský den, pálení čarodějnic a v letních měsících se děti zúčastnily okrskové soutěže v požárním sportu a soutěže o pohár starosty obce ve Hvozdě a v Laškově. Mnoho akcí též pořádala škola. Hned zjara masopust, vynášení moreny, velikonoční dělání, dále například zájezd do Brna na přehradu a do zoo, zájezdy na plavání, noční prohlídku hradu Bouzova a podílela se svým vystoupením na vítání občánků začátkem října a podobně..

Velmi vytíženi byli letos hvozdečtí hasiči. Nehledě k třem výjezdům k požárům uspořádali okrskovou soutěž, zúčastnili se okresní soutěže v Želči, jak v kategorii mužů, tak i žen, které navíc postoupily na krajskou soutěž do Lipníku nad Bečvou. Hasiči ještě uspořádali ples, dva letní karnevaly a začátkem srpna posezení pod ořechy s „Holóbkovó mozekó“. Tak jako loni, i letos plánují uspořádat na návsi koncem roku již tradiční zabíjačkové veselí.

Hasiči z Vojtěchova se snažili taktéž přispět k společenskému dění v obci. Uspořádali hasičský ples, pro děti dvakrát dětský den na hřišti, podíleli se na zajištění country festivalu a koncem loňského roku v klubovně na hřišti uspořádali předsilvestrovské posezení. Letos chtějí tuhle akci ještě zopakovat a na příští rok plánují oslavy založení sboru.

Zraky sportovců jsou během roku soustředěny především na fotbalový oddíl FC Hvozd. Značná část občanů, sportovců amatérů, se snaží sportovat i pro zdraví. Zima v letošním roce přála především lyžařům a běžkařům, kterých bylo kolem obce a na sjezdovce v Kladkách z řad našich občanů vidět velmi mnoho. Naši amatérští sportovci využívali též tělocvičnu, ať již k míčovým hrám fotbalu, volejbalu a nohejbalu, tak se tu hrál i florbal a chodily a chodí zde cvičit i naše ženy. Na konec roku zde opět plánují staří páni turnaj v sálové kopané memoriál Miroslava Labonka. V zimních měsících se hraje každou středu v sále hostince U Popelků stolní tenis. K rozvoji sportovního ducha v obci též velkou měrou přispělo otevření Sport klubu se dvěma squashovými kurty. V Klužínku již tradičně uspořádali v červenci zápas ženatých a svobodných ve fotbale.

Péče o lesní zvěř zvláště v loňskou dlouhou zimu ležela na bedrech našich myslivců a tak jim odměnou za celoroční činnost byly dva hony koncem října a začátkem listopadu v Klužínku.

Začátkem května letošního roku uspořádala obec třídenní zájezd do družební obce Hvozd u Plas. Program zájezdu byl velmi pestrý, neboť za tuto velmi krátkou dobu jsme navštívili Karlovy Vary, Bečov nad Teplou s velmi známým relikviářem svatého Maura, muzeum pivovarnictví v Plzni a především obec Hvozd. Velkou reklamu obci dělá v posledních letech na celorepublikové úrovni stáj Stanislava Popelky. V letošním roce už podruhé na 2. místo koně Hirsche ve Velké Pardubické 2008 navázal 4. místem kůň Mandarino. Druhou říjnovou neděli byl tedy na tuto akci vypraven autobusový zájezd. Aby ani ženy nepřišly zkrátka, uspořádaly za přispění obce zájezd do obchodního domu IKEA v Brně. Oba zájezdy se vydařily a byly plně obsazeny.

Mnoho kulturních a sportovních aktivit je plánováno na konec letošního roku. V sobotu 4. prosince proběhlo v hostinci U Popelků tradiční setkání seniorů s poslechem koled a písní „Holóbkove mozeke“, v neděli zase v Klužínku na návsi zdobili stromek a při té příležitosti se zde s Mikulášem bavili děti i dospělí. Mikuláš naděloval v sobotu i ve Vojtěchově v hostinci, ve Hvozdě ve Sportcentru a tradičně již několikátou generaci chodil ve Hvozdě Mikuláš s jedenácti čerty a andělem po jednotlivých domech, ve kterých jsou děti, za což musíme poděkovat naší mládeži, neboť tato tradice chození po domech se široko daleko již neděje. V pátek 17. prosince pořádáme, jako každý rok, zájezd do vánoční Olomouce, kde děti navštíví film 3D Schrek, dále následuje prohlídka města a večer návštěva vánočních trhů na náměstí.

Dění v obci

V letošním roce obec realizovala, za přispění peněz z EU dvě větší akce. Byly to především úpravy návsí ve všech našich vesnicích, kde bylo pokáceno několik starých stromů a vysázeno 105 nových stromů. Druhou akcí byla instalace bezdrátového rozhlasu ve Hvozdě, Vojtěchově, Otročkově, na Skalce a částečná oprava rozhlasu v Klužínku. Ve Hvozdě a Vojtěchově byly zřízeny nové ústředny a z kanceláře OÚ je možno hlásit do všech částí. Bezdrátový rozhlas funguje na principu hlásičú, které musí být na sloupech veřejného osvětlení, neboť se v noci dobíjejí jejich baterie. Z tohoto důvodu nelze tyto hlásiče dát do všech potřebných míst a někomu se slyšitelnost rozhlasu z tohoto důvodu zhoršila. Dvě nejkritičtější místa budeme řešit v příštím roce přidáním dalších hlásičů. Jednotlivé hlásiče se dají samostatně zesílit, ale musí se to řešit opatrně kvůli vzájemnému rušení. Letos jsme ještě vyměnili rozvaděč a všechny lampy veřejného osvětlení na hlavní silnici ve Hvozdě, v Klužínku bylo zbudováno cca 100 m nového vedení veřejného osvětlení se třemi stožáry a pokračuje se ve výměně stávajících lamp za nové. Od tohoto kroku si slibujeme úsporu spotřeby elektrické energie i lepší svítivost.

Oznámení občanům

POPLATEK ZA ODPADY A INTERNET

Kdo z občanů nemá ještě uhrazen poplatek za odvoz odpadů a provoz internetu, ať tak učiní co nejdříve.
Na obecním úřadě je možno zakoupit kalendáře Konicka, cena 50,- Kč/kus

STATISTIKA OBYVATEL

Stav obyvatel k 1.12. 2010 622 nejčastější příjmení Vyroubalová – Vyroubal 25 x
narozeno : 5 Švecová – Švec 24 x
zemřelo 5 Zapletalová – Zapletal 19 x
přistěhováno 12 nejčastější jméno Marie 39 x
odstěhováno 13 Josef 35 x
František 21 x
Pozvánky: sobota 11. prosince 2010 Výroční valná hromada SDH Hvozd – hostinec U Popelků
pátek 17. prosince 2010 zájezd dětí do vánoční Olomouce – film Schrek – odjezd 9:00
pondělí 27. prosince 2010 turnaj Miroslava Labonka v sálové kopané – hala Hvozd
Výroční valná hromada SDH Vojtěchov
úterý 28. prosince 3. zasedání zastupitelstva obce Hvozd v 18:00 ve Vojtěchově
středa 29.prosince 2010 setkání občanů Vojtěchova v klubovně na hřišti – vepřové hody
čtvrtek 30. prosince tradiční setkání na návsi ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd
sobota 8. ledna 2011 Hasičský ples ve Hvozdě
sobota 29. ledna 2011 Hasičský ples ve Vojtěchově
pátek 25. února 2011 Dětský maškarní karneval ve Hvozdě – 16:30 hostinec