Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Odečty vodoměrů ve Vojtěchově - 1. a 2. června v dopoledních hodinách
2
Očkování psů proti vzteklině
Odečty vodoměrů ve Vojtěchově - 1. a 2. června v dopoledních hodinách
3
Kácení máje v Klužínku
4
5 6
Odečty vodoměrů v Klužínku - úterý a středa 6. a 7. června 2023
7
Odečty vodoměrů v Klužínku - úterý a středa 6. a 7. června 2023
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
Škola ve Hvozdě slaví 110 let
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj - 19/2011

Zpravodaj - 19/2011Obecní úřad Hvozd

Leden – červen 2011

Vydáno 22. června 2011 nákladem 250 ks


Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se sešlo za 1. pololetí celkem 2 krát. Byl schválen rozpočet obce na letošní rok, závěrečný účet obce za rok 2010, projednáno hospodaření školy a rozdělení hospodářského výsledku této příspěvkové organizace. Usnesení zastupitelstva jsou přístupná na webových stránkách obce a také k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Na stránkách obce jsou též k nahlédnutí všechny dokumenty, které visí na úřední desce.

* * * * *

Společenské události:

narození: Za půl roku se narodili 2 občánci Koudelný Tomáš 4. 1. 2011
Mazalová Julie 1. 2. 2011

jubilea:
Jedličková Ludmila Hvozd 31. 1. 1920
Jedličková Anna Hvozd 15. 1. 1936
Viková Olga Hvozd 10. 1. 1941
Vik Zdeněk Hvozd 16. 1. 1941
Vyroubalová Marie Hvozd 63 20. 1. 1941
Voglová Bohumila Hvozd 24. 1. 1941
Václavíková Marie Hvozd 5 10. 3. 1936
Slavíček Josef Vojtěchov 21. 4. 1936
Kubálková Drahoslava Hvozd 25. 5. 1926
Doláková Antonie Hvozd 2. 6. 1919
Vysloužilová Bohumila Vojtěchov 16. 6. 1920
Škrabalová Marie Klužínek 28. 6. 1931

opustili nás:
Čepcová Ivana ze Hvozdu 1963
Absolonová Anna ze Hvozdu 1926
Hanosová Cecilie ze Hvozdu 1924
Müller František ze Hvozdu 1943
Kočí Vlastislav z Klužínka 1928
Vik Zdeněk ze Hvozdu 1941
Oháňka František ze Hvozdu 1946

* * * * *

Kulturní a společenské akce:

Jako každoročně, i letos proběhla celá řada kulturních a společenských akcí. Plesy a dětské karnevaly ve Hvozdě a Vojtěchově, dvě besedy o Srí Lance a o životě v emigraci ve Hvozdě na hřišti. V březnu to bylo vítání jara ve Vojtěchově a pálení čarodějnic 30. dubna ve Hvozdě. Hasiči ze Hvozda ještě uspořádali 1. dubna zájezd do pivovaru v Litovli a obec Hvozd 14. května zájezd do Prahy do technického muzea a na Křižíkovu fontánu. O zájezd byl veliký zájem, zúčastnilo se jej sto našich občanů a proto jsme museli objednat dva autobusy.

Dění v obci

V letošním roce plánujeme výstavbu chodníků ve třech částech obce Hvozd. Je to jednak nebezpečný úsek kolem hospody ve Hvozdě směrem ke křižovatce na Březsko. Zde bude též pod chodníkem vybudovaná dešťová kanalizace. Dále je to chodník od křižovatky na Vojtěchov k řadové výstavbě a třetí část je chodník v „ bohuslavské“ ulici, který naváže na stávající chodník a půjde směrem ke hřbitovu. Tato akce bude dosti finančně náročná, neboť jsme na ni neobdrželi dotace a předpokládaná částka 1,5 milionu korun půjde z rozpočtu obce. Ve výběrovém řízení, které proběhlo v měsíci květnu zvítězila firma Presbeton, která akci po dokončení stavebního řízení ihned zrealizuje. Začátkem měsíce července nabyde právní moci též stavební povolení na prodloužení vodovodu a plynovodu k nové výstavbě v Klužínku. Na rozdíl od stavebního řízení, které se táhne již půl roku, samotná realizace by měla být otázkou jednoho týdne.

Škola

Škola ve Hvozdě se přihlásila do projektu peníze z EU do škol. Vypracovala projekt „Vědou k poznání “ a získala částku 426 034 Kč na vybavení tříd. Byla zakoupena interaktivní tabule, notebooky a počítače. To vše zkvalitní a vylepší podmínky pro vzdělávání našich žáků.

V jarních měsících probíhaly akce – ROBOTI - ( projekt R.U.R. Čapek ), DOPRAVNÍ SOUTĚŽ a ROZKVETLÁ ŠKOLA , více na stránkách školy.

Rovněž nás navštívili hasiči a policie, kteří uspořádali zajímavé besedy. V červnu pak škola již tradičně uspořádala dětský den, letos „Ninja faktor“ a ozdravný pobyt v Chorvatsku. Školní rok ukončíme 30.6. vydáním vysvědčení.

Oznámení občanům

Likvidace odpadů v obci

Naše obec zajišťuje odvoz a likvidaci odpadů, které produkují obyvatelé obce, a to třemi způsoby:
1. Svoz směsného komunálního odpadu – popelnice, každý druhý čtvrtek, provádí firma SITA.
2. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – 2x ročně provádí firma Remit Šternberk.
3. Svoz tříděného odpadu – kontejnery na plast,sklo a papír – provádí pan Bureš z Kostelce.

Za odvoz a likvidaci odpadů obec firmám, které tuto službu provádějí, platí dle uzavřených smluv. Částka za odvoz tříděného odpadu je však obci prostřednictvím organizace EKO – KOM, a.s. téměř celá proplacena zpět. Proto je důležité co nejvíce odpadů vytřídit a neumísťovat je do popelnic.

Nedělní autobusové spoje na Litovel a Konici

Žádáme občany, kteří využívají, nebo v budoucnu hodlají využívat nedělní spoje na Litovel a Konici ( v sobotu nejezdí ), aby kontaktovali starostu, případně ostatní členy zastupitelstva, aby bylo možno objektivně rozhodnout o potřebnosti těchto spojů a případně některý z nich zrušit. Na tyto spoje naše obec ročně doplácí 30 tisíc korun a některé okolní obce se již nechtějí podílet na úhradě za tyto spoje, což by mohlo vést k navýšení našeho podílu.
Jedná se o spoje ze Hvozda na Litovel v 6:10, 12:14, a 15:55, který jede přes Vojtěchov v16:00 a spoje na Konici v 8:50, 13:52 a 19:39, který jede též přes Vojtěchov v 19:35. Evidence firmy Veolia nedokáže přesně určit kolik cestujících u nás nastupuje nebo vystupuje a tak to musíme zjistit přímo u Vás občanů.

Internet na Otročkově

Obec zřídila na Otročkově internetovou síť, která je zatím volně přístupná, kdo má zájem, ať se připojí a informuje starostu, případně požádá o technickou pomoc 776701700.

POPLATEK ZA ODPADY A INTERNET

Kdo z občanů nemá ještě uhrazen poplatek za odvoz odpadů a provoz internetu, ať tak učiní co nejdříve.

Pozvánky:

Sobota 9.července - slaví hasiči z Vojtěchova 125. výročí založení, začátek ve 12:30 hod
Pátek a sobota 15. – 16. července tradiční Country Vojtěchov
Sobota 16. července Klužínek hřiště utkání ženatých a svobodných
Sobota 30. července soutěž mladých hasičů o Pohár starosty obce a poté následuje posezení pod ořechy s Holóbkovó mozekó