Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zpravodaje > Zpravodaj - 22/2013

Zpravodaj - 22/2013Vydáno 22. listopadu 2013

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se sešlo v letošním roce zatím třikrát. Jako každý rok se schvaloval rozpočet obce, závěrečný účet obce za rok 2012, bylo projednáno hospodaření školy a rozdělení hospodářského výsledku této příspěvkové organizace. Na dalších zasedáních se projednával prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů. Všechny tyto pozemky byly během roku prodány zájemcům o výstavbu. Zastupitelstvo řešilo též bezúplatný převod pozemků mezi Olomouckým krajem a obcí, jedná se o pozemky pod silnicí a chodníky ve Hvozdě a pravidelně se schvalovaly rozpočtové změny. Usnesení zastupitelstva jsou přístupná na webových stránkách obce a také k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Na stránkách obce jsou též k nahlédnutí všechny dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desce. K dnešnímu dni není naše obec zatížena úvěrem a nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Dění v obci

Největší akcí letošního roku byla výstavba hasičské zbrojnice na hřišti ve Vojtěchově.

Rozpočet na tuto akci byl 1,2 mil. Poněvadž tato částka se nám zdála být dosti nepřiměřená a na prázdninové měsíce se hlásilo mnoho brigádníků z řad studentů, tak jsme se rozhodli zahájit stavbu hned po Country festivalu ve Vojtěchově svépomocí. Za necelé 3 měsíce byla stavba pod střechou a bylo proinvestováno 520 tisíc korun. Nyní zbývá na příští rok pouze natáhnout omítky, pověsit strop a dokončit podlahu, což je otázka cca 200 tisíc korun.

Další akcí byla výstavba sítí k rodinným domům v lokalitě za Jelínkovým ve Hvozdě. V letošním roce zde byla přivedena elektřina, kterou hradila společnost E-on, dále bylo vybudováno veřejné osvětlení v ceně 100 tisíc korun, které částečně realizovala firma Norma do společného výkopu s přívodnými elektrickými kabely. Výstavbu splaškové kanalizace v délce 211 m provedla za cenu 156 tisíc firma Jamastav Moravia z Vojtěchova a pozemkové úpravy pro výstavbu komunikace a zpevnění povrchu kamenivem provedla firma Jan Lakomý z Luké za cenu 193 tisíc korun. Zbývá ještě položit horní vrstvu komunikace, což bude realizováno až po dostavbě RD, kdy již cesta nebude tolik zatěžována stavební technikou.

V Otročkově byla v letošním roce opravena obecní komunikace uvnitř obce o ploše 900 m2. Na základě výběrového řízení práce provedla začátkem září firma Skanska za cenu 340 tisíc korun. Zbytek komunikace na Otročkově není v majetku obce, ale Olomouckého kraje a ten zatím opravu nepřipravuje.

V Klužínku byl letos zřízen bezdrátový rozhlas za cenu 74 tisíc korun, který slouží k hlášení z ústředny ve Hvozdě. Pro místní hlášení jsou dále v provozu staré hlásiče. Dále zde na hřišti již druhým rokem probíhá výstavba sociálního zařízení, kterou provádějí místní hasiči a materiál jim hradí obec. Letos se bohužel nepodařilo stavbu dokončit, tak hned na jaře v příštím roce musíme pokračovat. Zatím se zde proinvestovalo 104 tisíc korun. Všechny zmíněné částky jsou včetně DPH.

Kulturní a společenské akce

Tak jako každý rok, i letos proběhla celá řada kulturních a společenských akcí, ať již pod hlavičkou obce, školy nebo ostatních spolků v obci. Jelikož letos byla zima dlouhá, tak jsme na četná přání občanů, kteří mají společenského ducha, uspořádali v měsíci březnu přednášku o historii Moravy, která se uskutečnila v hostinci Na hřišti ve Hvozdě a byla vcelku dobře navštívena.

V měsíci květnu obec uspořádala především pro seniory divadelní představení o životě a tvorbě Karla Hašlera a ve dnech 24.-26. května třídenní zájezd do Českého ráje. Za první dva dny jsme navštívili muzeum automobilů v Mladé Boleslavi, zámek Sychrov, Malou skálu, kde byla projížďka na raftech, dále zříceninu hradu Trosky, Prachovské skály a prošli se údolím Plakánek ke hradu Kost. V neděli již nám nepřálo počasí, tak jsme navštívili Bozkovské jeskyně a zámek Hrubý Rohozec.

Největší a co do organizace nejnáročnější kulturní a společenskou akcí letošního roku byly oslavy 100 let školy ve Hvozdě spojené se sjezdem rodáků a absolventů školy. Na sobotu 31.srpna bylo pozváno přes 500 rodáků a absolventů. Hned od rána vyhrávala před školou mládežnická dechová hudba „Holóbkova mozeka“ a příchozí si mohli prohlédnouti slavnostně vyzdobenou školu a výstavu v tělocvičně s názvem „Ten umí to a ten zas tohle“. Odpoledne program pokračoval na hřišti oficiálním přivítáním a vystoupením žáků naší školy a našich mladých fotbalistů. K dobré náladě přispělo i vystoupení souboru Pantlék z Němčic nad Hanou a skupiny Kirri historické lukostřelby. Pozdní odpoledne a večer se již všichni přítomní bavili se skupinou Fofrovanka z Uničova. Na tento den bude většina z nás vzpomínat, neboť jsme se setkali se známými a spolužáky, které jsme již léta neviděli a také překvapivě přijeli i učitelé, kteří zde v minulosti vyučovali. Je příjemné jmenovat paní Žváčkovou, Procházkovou a Coufalíkovou.

Druhou neděli v měsíci říjnu jsme tradičně uspořádali zájezd na Velkou pardubickou, kde měla opět silné zastoupení stáj trenéra Stanislava Popelky, který zde dosáhl velikého úspěchu. Jeho svěřenec kůň Nikas skončil na 2. místě v hlavním dostihu Velká pardubická steeplechase a ve Stříbrné trofeji společnosti A.S.A zvítězil další kůň Čáriray. Všech 52 účastníků zájezdu proto dorazilo s dobrou náladou.

V říjnu jsme ještě uspořádali zájezd do divadla v Prostějově na hru pražského divadla Na Jezerce s názvem „Ženitba“.

Mnoho akcí bylo pořádáno společně se školou, a to především pro děti. Jedná se o pálení čarodějnic, dětský karneval, zájezd na Dny NATO do Ostravy a především o „Strašidelný mlýn“. Krásný zážitek z noční trasy ze strašidelného mlýna pod Hvozdem si odneslo mnoho dětí, ale i dospělých, kteří je doprovázeli.

V pořádání společenských akcí nezaostaly ani jednotlivé spolky v obci. Hvozdečtí hasiči kromě tradiční silvestrovské zabíjačky uspořádali počátkem ledna každoroční Hasičský ples, v květnu okrskové cvičení 1. okrsku, v červenci soutěž v požárním sportu pro děti „ O pohár starosty obce“ a 28. září, kdy jsou ve Hvozdě hody, 1. ročník Hvozdeckého vinobraní s country skupinou Poslední kovboj. Mladí hasiči též úspěšně navázali na tradici kácení máje. Vystoupení mělo velký úspěch a foto z jejich scénky je ozdobou i kalendáře mikroregionu Konicko.

Vojtěchovští hasiči se snaží též být hybnou silou společenského dění v obci. Kromě silvestrovské zabíjačky uspořádali ještě Hasičský ples, kácení máje, dětský den a spolupořadatelsky se podíleli na Country festivalu na hřišti ve Vojtěchově.

Hasiči z Klužínka letos 13. července oslavili 105 let trvání sboru. Za účasti sborů 1. okrsku a několika spřátelených sborů položili věnec k pomníku padlých 1. světové války a po krátkých projevech následovala volná zábava se skupinou Tóny, která se za krásného počasí protáhla do pozdních nočních hodin. Za zmínku stojí též loňská Mikulášská nadílka na návsi v Klužínku spojená s rozsvěcováním vánočního stromku, které se účastní kromě dětí i skoro všichni občané z Klužínka.

Pro mnohé občany je nedílnou součástí jarních a podzimních víkendů návštěva fotbalových utkání FC Hvozd. V jarní části soutěže naši fotbalisté hráli II. třídu OFS, skončili na druhém místě a postoupili do krajské soutěže 1.B třída skupina B, kde se po podzimní části drží na 6. místě.

Od letošního roku máme i družstvo žáků, které se zapojilo do soutěže a pod vedením trenérů se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků.

Touto cestou je na závěr třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání jednotlivých akcí. Řediteli školy Mgr. Waldemaru Zatloukalovi, učitelům a zaměstnancům školy, předsedům spolků v obci, trenérům mládeže a všem ostatním, kteří přispěli k rozvoji společenského dění v obci a předně všem spolupořadatelům oslav 100 let školy.

Pozvánky:

V sobotu 30. 11. 2013 od 15:00 hodin zveme nejen starší generaci na „předvánoční posezení“ v hospodě U Popelků ve Hvozdě. Bude nám hrát Holóbkova mozeka. Součástí zahájení je i přivítání nových občánků.

V neděli 24. 11. 2012 se uskuteční zájezd do Ikei v Ostravě.

V pátek 29.11.2013 pořádají hasiči ze Hvozdu zájezd do pivovaru Zubr v Přerově.

Od 29. 11. do 1. 12. 2012 se v prostorách tělocvičny ZŠ Hvozd uskuteční „Vánoční výstava“. Uvítáme zájem všech, kteří doma vyrábí vánoční perníčky, ozdoby, adventní věnce, svícny a další drobnosti a chtějí jejich ukázkou potěšit ostatní. Kontaktujte Veroniku Voglovou, tel. 731045172.

Výstavu si můžete prohlédnout
v pátek 29. 11. od 17:00 hod. do 20:00 hod.
v sobotu 30. 11. od 13:00 hod. do 20:00 hod.
v neděli 1. 12. od 10:00 hod. do 17:00 hod.

Dále se připravuje:

- 7.12. tradiční Mikulášská nadílka v Klužínku
- 7.12. výroční valná hromada SDH Hvozd
- 14.12. sobota – zájezd do vánoční Prahy.
Odjezd v 5:00 od zastávky ze Hvozdu, v případě zájmu občanů z Otročkova, Vojtěchova a Klužínka, autobus na místo zajede.
9:30 prohlídka kostela Karla Velikého v Praze na Karlově
12:00-16:00 pěší prohlídka města s průvodcem z Karlova, přes Karlovo náměstí a nábřeží na Staroměstské náměstí, kde bude v rozchod. Odjezd v 19:00 z Čechova mostu. Zájemci mohou mít i vlastní program, pouze se dostaví k odjezdu.
Cena zájezdu 150,- Kč, děti do 15 let zdarma, přihlášky na OÚ
- zájezd dětí do vánoční Olomouce
- turnaj Miroslava Labonka v sálové kopané – hala Hvozd,
- 30. 12. 2013 tradiční setkání na návsi ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd,
- vepřové hody ve Vojtěchově
- 4. 1. 2013 tradiční hasičský ples SDH Hvozd,

Upozornění občanům

Na obecním úřadě si můžete zakoupit kalendář „ Konicko“ na rok 2014. Cena kalendáře je 50,- Kč/ks.

Kdo z občanů nemá uhrazen poplatek za odvoz odpadů případně za internet, ať tak učiní co nejdříve.

Upozorňujeme občany, že platí zákaz volného pobíhání psů po veřejném prostranství. Žádáme důrazně majitele, aby si své psy řádně zabezpečili a zabránili tak poranění, zejména dětí. Při návštěvě hřbitova zanechte psy před branou.

V rámci ochrany zdraví obyvatel a zabránění zhoršení kvality ovzduší žádáme občany, aby nespalovali různé plastové odpady, především PET lahve, igelitové sáčky, boty, linolea a podobně, neboť tím ničí zdraví nejen sobě, ale především našim dětem. Tyto spaliny obsahují značné množství karcinogenních látek, které jsou jednou z příčin rakovinového bujení a obyvatel postižených touto nemocí kolem nás přibývá. Každý má možnost tento odpad uložit do označených kontejnerů, případně do popelnice nebo odevzdat 2x ročně při mobilním sběru.

Na dvoře bývalého zemědělského střediska ve Hvozdě byl nainstalován kontejner na použité šatstvo, obuv a hračky. Nepotřebné šatstvo vkládejte v igelitových obalech.

Kolik nás tu žije?

K 23. 10. 2013 žije v našich obcích celkem 645 občanů.
Během roku se 11 občanů přistěhovalo a 17 odstěhovalo.

V letošním roce se narodilo zatím pět dětí: Od počátku roku nás navždy opustili:

Gabriel Rapčák z Klužínka Kučera Čestmír ze Hvozdu 1937
Bára Ševčíková ze Hvozdu Vyroubalová Jarmila z Vojtěchova 1938
Anna Sedláčková ze Hvozdu Švec Stanislav ze Hvozdu 1921
Marie Dostálová ze Hvozdu Kubálek Josef ze Hvozdu 1927
Matyáš Mazal ze Hvozdu Vaňáková Stanislava z Vojtěchova 1940

Svá životní jubilea letos oslavili:

Švecová Eliška Hvozd 1933
Zapletalová Marie Klužínek 1943
Labounková Růžena Hvozd 1943
Menšíková Marie Hvozd 1933
Koutná Oldřiška Klužínek 1938
Vyroubalová Jarmila Vojtěchov 1938
Jedlička Miroslav Hvozd 1943
Slavík František Hvozd 1943
Doláková Antonie Hvozd 1919
Vysloužilová Bohumila Vojtěchov 1920
Slavíková Jarmila Hvozd 1943
Papajová Zdeňka Vojtěchov 1943
Vlčková Jindřiška Vojtěchov 1922
Přidal Josef Hvozd 1933
Jurová Jitka Hvozd 1938
Zapletal Milan Klužínek 1938

Jak se nejčastěji jmenujeme?

nejčastější příjmení nejčastější jméno Marie 40 x
Vyroubalová – Vyroubal 23 x Josef 34 x
Švecová – Švec 22 x František 20 x
Zapletalová – Zapletal 20 x
Dostálová– Dostál 19 x